Οι δαπάνες για υποδομές ασφάλειας του Internet of Things (IoT) θα αγγίξουν τα 348 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κάτι που αντιστοιχεί σε μια αύξηση κατά 23,7% σε σχέση με το 2015, όπως καταγράφει η Gartner σε πρόσφατη μελέτη της, επισημαίνοντας ότι θα φθάσουν τα 547 εκ. δολάρια το 2018.

Αν και οι συνολικές επενδύσεις στο θέμα της ασφάλειας του ΙοΤ δεν θα είναι σημαντικές, η Gartner προβλέπει ότι αυτή η αγορά θα αρχίσει να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς μετά το 2020. Η ανάπτυξη της αγοράς προϊόντων ασφάλειας για το IoT εξαρτάται από την υιοθέτησή του ΙοΤ από τον καταναλωτικό και βιομηχανικό τομέα. Οι επενδύσεις στα endpoints θα επικεντρωθούν στα διασυνδεδεμένα αυτοκίνητα, όπως και άλλα σύνθετα οχήματα και μηχανές, όπως είναι τα βαριά φορτηγά, τα εμπορικά αεροσκάφη, ο εξοπλισμός για κατασκευές και καλλιέργειες.

H Gartner εκτιμάει ότι έως το 2020, περισσότερο από το 25% των εντοπισμένων επιθέσεων στις επιχειρήσεις θα εμπλέκουν το ΙοΤ, παρόλο που αυτό θα κατέχει λιγότερο από 10% στα IT security budgets, ωθώντας τους security vendors να στραφούν περισσότερο σε λειτουργίες που θα αφορούν την προστασία του ΙοΤ από τα τρωτά σημεία των υποδομών του. Οι αναλυτές της Gartner συμπληρώνουν, δε, ότι το μέλλον των βασισμένων στο cloud υπηρεσιών ασφαλείας θα συνδέεται εν μέρει με το μέλλον του IoT.