Η 01 Solutions αναδείχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσωρινός ανάδοχος του έργου «Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών, για διάστημα 10 μηνών» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οικονομική προσφορά στο διαγωνισμό είχε καταθέσει και η Optis AE. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 161.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).