Στην Adacom κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)», της πράξης «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση εγγράφων», του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται σε 80.565 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές και η εταιρεία Byte καθώς και οι ενώσεις εταιρειών: Χρηματιστήριο Αθηνών – Uni systems και Optis – Printec.