Η εταιρεία BeSecure ανέλαβε την υλοποίηση του έργου της παροχής υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα e-mail προστασίας (McAfee Secure Internet Gateway 3100 Appliance) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα, ανανεώθηκε η ανάθεση προς την Besecure της παροχής υπηρεσίας 101 αδειών χρήσης του λογισμικού Antivirus McAfee Endpoint Protection, για σταθμούς εργασίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γ.Γ.Π.Σ. Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε ένα έτος.