Στην Datamed κατακύρωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το έργο: «Επέκταση υποδομών και εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ‘Φίλιππος’ για την πλήρη εξάπλωσή του στα Νοσοκομεία», του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το συνολικό ποσό του έργου είναι 623.825 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.