Στην Direct Club κατακυρώθηκε διαγωνισμός της ΚτΠ Α.Ε. για το έργο: «Υλοποίηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Center) της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Η Direct Club θα οργανώσει και θα λειτουργήσει γραφείο τηλεφωνικής ενημέρωσης-υποστήριξης στους χώρους του, το οποίο θα δέχεται ερωτήματα από κάθε τρίτο που ενδιαφέρεται να λάβει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη Δράση. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται για 6 μήνες.