Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Dotsoft το διαγωνισμό για το έργο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού για το έργο Adriatic Port Community (APC)».

Το τίμημα της κατακύρωσης ανέρχεται σε 36.500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.