Στην Ηipac κατακυρώθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού». Το έργο αυτό εντάσσεται στο συνολικό έργο: «Επικαιροποίηση και Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού Εκπαιδευτικού Υλικού για την Ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας».