Η Lamda Hellix ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας εξοπλισμού πληροφοριακών συστημάτων του TEE για διάστημα 24 μηνών με δικαίωμα επέκτασης 12 επιπλέον μηνών στο data center Athens-2,  το οποίο έχει λάβει τις πιστοποιήσεις Tier III και LEED v4 Gold. Στο σχετικό διαγωνισμό είχαν υποβληθεί συνολικά τέσσερις προσφορές.