Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατακύρωσε στην Real Consulting , σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο «Προμήθεια Ενεργού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ανασχεδιασμού (re-engineering) του ΟΑΕΔ».

Το έργο αφορά την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού (λογισμικό backup, servers και backup servers,  switches, racks και συστήματα ελέγχου τους), για τις ανάγκες υποστήριξης των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του οργανωτικού ανασχεδιασμού του ΟΑΕΔ. Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η προσφορά (μοναδική) στην οποία έγινε η κατακύρωση ανέρχεται στα 480.149 ευρώ (με ΦΠΑ).