Η SingularLogic ενημέρωσε ότι της κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του ΕΒΕΑ για το έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του Ε.Β.Ε.Α. για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στο Νομό Αττικής», όπως είχε αποκαλύψει το ΝetFax στις 6 Σεπτεμβρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.133.147,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο που έχει ως στόχο την υποστήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕΑ για την επίτευξη της βιωσιμότητάς τους, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που προσφέρουν αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ψηφιοποίηση σημαντικού τμήματος του αρχείου του ΕΒΕΑ, τον εκσυγχρονισμό και τη μετάβαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματός του σε περιβάλλον web, την υλοποίηση συστημάτων  για την παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και την υλοποίηση εφαρμογών, όπως παροχή υπηρεσιών γεωγραφικής επιχειρηματικής πληροφόρησης με χρήση ψηφιακού ηλεκτρονικού χάρτη (GIS Business Information Services) και ηλεκτρονικό επιχειρηματικό κατάλογο με δημιουργία sites για τις επιχειρήσεις/μέλη του ΕΒΕΑ.