Στη Xerox Hellas κατέληξε ο διαγωνισμός της ΗΔΙΚΑ για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εγκατάσταση για την αναβάθμιση συμπλήρωση του εκτυπωτικού περιβάλλοντος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.»

Το έργο περιλαμβάνει: 2 εκτυπωτικά συστήματα συνεχούς εντύπου, Xerox 650CF, 2 συστήματα εισόδου Hunkeler UW-6, υψηλής χωρητικότητας και υψηλής ταχύτητας, 2 συστήματα εξόδου Hunkeler FS-6, υψηλής χωρητικότητας και υψηλής ταχύτητας, 1 Επανεκτυλικτή (rewinder), εξοπλισμός μεταφοράς χαρτιού τόσο για εκτύπωση duplex (με τις απαραίτητες Γέφυρες και Μπάρες Αναστροφής) όσο και για εκτύπωση από τον κάθε εκτυπωτή και έξοδο σε οποιαδήποτε από τις εξόδους που ζητάμε (folder ή rewinder), παρελκόμενα λειτουργίας και μεταφοράς των ρολών χαρτιού, παρελκόμενα λειτουργίας και μεταφοράς χαρτιού από τον folder stacker σε άλλα συστήματα εισόδου, απαραίτητο υλικό για την εγκατάσταση και λειτουργία του εκτυπωτικού περιβάλλοντος με backup solution σε standby mode, πακέτο λογισμικού για τη διαχείριση ροής εργασιών και εκτυπωτών, για την σχεδίαση φορμών, καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, διασύνδεσης, υποστήριξης και υπηρεσίες συντήρησης για περίοδο 6 ετών, με δικαίωμα μονομερώς από μέρους της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, ανανέωσης για 4 έτη ακόμη. Η σύμβαση είναι αξίας 927.550 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στον εν λόγω διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές και άλλες 3 εταιρείες.