Στην ένωση των εταιρείων Newsphone Hellas S.A και Call Center Ελλάς ανέθεσε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) έργο που αφορούσε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού επεξεργασίας συναλλαγών, έπειτα από την πραγματοποίηση ανοικτού διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του NetFax, πρόκειται για το έργο με τίτλο: “Παροχή υποδομών και υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ζήτησης υπηρεσιών υγείας (ΣΔΖΥΥ), που αφορά τις Κεντρικές Τηλεφωνικές Μονάδες Εξυπηρέτησης (ΚΤΜΕ) και τις Μονάδες Υγείας (ΜΥ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο σύνολο της χώρας”. Όσο για τη συνολική αξία της σύμβασης, ανέρχεται στα επίπεδα των 12.166.383,24 ευρώ δίχως ΦΠΑ.