Στην ένωση των εταιρειών Systema Technologies AE, Mentoring AE και Magnum Opus ΕΠΕ ανατέθηκε -έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό- η υλοποίηση του έργου με τίτλο: "Ανάπτυξη επιχειρησιακών και τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών τηλεματικής και τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ", για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ).

Το εν λόγω έργο, η αξία του οποίου ανέρχεται στα επίπεδα των 548.550 ευρώ με ΦΠΑ, αποσκοπεί στη διαμόρφωση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής της ΕΛΕΠΑΠ και των παραρτημάτων της, καθώς επίσης και στην υποστήριξη υπηρεσιών τηλεματικής, τηλεδιάσκεψης, τηλε-εκπαίδευσης και την αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων αναφορικά  με την βελτίωση των υφιστάμενων προγραμμάτων αποκατάστασης.

Μάλιστα, προβλέπεται να τεθούν οι τεχνολογικές βάσεις για τη διασύνδεση των πέντε παραρτημάτων που διαθέτει πανελλαδικά (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλος και Αγρίνιο) η ΕΛΕΠΑΠ με τις κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα, να υπάρξει διαδικτυακή σύνδεση με επιλεγμένους φορείς ανά την Ελλάδα για την παροχή επιστημονικής υποστήριξης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διασύνδεση όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων, αλλά και οικογενειών/ωφελούμενων απομακρυσμένων περιοχών, να αναπτυχθεί δομή τηλεφωνικής και διαδικτυακής εξυπηρέτησης για επικοινωνία, καθοδήγηση, ενημέρωση και παραπομπή των ατόμων με αναπηρία μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος και με ταυτόχρονη καταγραφή αιτημάτων, να σχεδιαστεί μεθοδολογία ηλεκτρονικής τήρησης αρχείων καταγραφής και αξιολόγησης της πορείας εξυπηρετούμενων, να λάβει χώρα πιλοτική εφαρμογή τηλε-εκπαίδευσης κ.ο.κ.