Στοχεύοντας στην άμεση ηλεκτρονική διασύνδεση με τις συνεργαζόμενες αλυσίδες Super Market, η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. συνδέθηκε στο δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος Ομίλου Entersoft).

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη βελτιστοποίηση όλων των συναλλαγών, η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ξεκίνησε συνεργασία με τη Retail@Link αξιοποιώντας τη λύση R@L e-Invoicing EDI, η οποία υπόσχεται την τάχιστη ανταλλαγή του περιεχομένου των τιμολογίων-πωλήσεων από ERP-σε-ERP προς το πελατολόγιό της, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης από τα τμήματα λογιστηρίου.Επιπλέον, μέσα από τη διασύνδεση στο B2B δίκτυο της Retail@Link, η εταιρεία έχει την ευκαιρία να αυξάνει επ’ άπειρον τις ηλεκτρονικές της διασυνδέσεις με το πελατολόγιό της, χωρίς διαχειριστικό κόστος, αποκτώντας οικονομίες κλίμακας και επεκτασιμότητα.