Η Εθνική Λυρική Σκηνή προκήρυξε διαγωνισμό με τίτλο «Virtual πρεμιέρες Όπερας στην ελληνική περιφέρεια και στο διαδίκτυο & ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της εθνικής λυρικής σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων».

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής καταγραφής παραστάσεων της ΕΛΣ και την οριστική διαμόρφωση του σχετικού business model των απαιτούμενων συνεργασιών ώστε να προσφερθούν από την ΕΛΣ οι ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Virtual πρεμιέρες στην ελληνική περιφέρεια: να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 12 φορές ετησίως “virtual πρεμιέρες” (όπερας, οπερέτας, μπαλέτου, παιδικής όπερας, κλπ) σε σημαντικό αριθμό (12-15) επιλεγμένων ελληνικών περιφερειακών πόλεων σε προεπιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες/αίθουσες προβολής/πολιτιστικούς χώρους και λίγες μόνο ημέρες (~4),
β) Virtual παραστάσεις παιδικής όπερας σε σχολεία: να πραγματοποιούνται “virtual παραστάσεις” παιδικής όπερας σε σημαντικό αριθμό (~20-30) επιλεγμένων δημοτικών σχολείων στην περιφέρεια και γ) Πιλοτικό broadcasting Όπερας: να διατίθενται σε πιλοτική φάση οι παραστάσεις της ΕΛΣ (πρεμιέρες, όπερα, οπερέτα, μπαλέτο, παιδική όπερα, κλπ) στο διαδίκτυο καθώς και σε τηλεοπτικούς σταθμούς ή/και δορυφορική τηλεόραση μέσω παρόχων υπηρεσιών διανομής περιεχομένου (content delivery networks – τύπου AKAMAI).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει το 1.00.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.