Το πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουμε τα οικονομικά μας και να ξοδεύουμε με σύνεση το γνωρίζουμε όλοι, ιδιαίτερα δε στην κατάσταση που βιώνουμε σήμερα στη χώρα μας.

Γενικότερα, οι εξελίξεις στις τεχνολογικές λύσεις και οι αλλαγές που επιφέρουν στην Πληροφορική δεν αφήνουν περιθώρια για απροσεξίες στη διαχείριση των οικονομικών, ιδιαίτερα των επενδύσεων σε υπηρεσίες, και φέρνουν έντονα στο προσκήνιο την αποτίμηση της αξίας τους.

Το ITIL θεωρεί την Οικονομική Διαχείριση (Financial Management) πέρα από αναγκαιότητα, ως τομέα ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, γι’ αυτό και την τοποθετεί στο lifecycle της Στρατηγικής Υπηρεσιών (Service Strategy). Περιγράφει τις διαδικασίες για προϋπολογισμό, λογιστική διαχείριση, κοστολόγηση και τιμολόγηση και επιχειρεί να εισάγει την έννοια της αποτιμώμενης αξίας.

Καθώς η περίπτωση να μην εφαρμόζεται Οικονομική Διαχείριση θεωρώ πως είναι μικρή (και επικίνδυνη πρακτική…), θα ήθελα να εστιάσω στην ωριμότητα του οργανισμού σας στην εφαρμογή αυτών των διαδικασιών.

Οι αναλυτές της Forrester σε μια πρόσφατη έκθεσή τους προτείνουν πέντε σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούν οι διοικήσεις των οργανισμών Πληροφορικής:

  • Εντρυφήστε στις βασικές αρχές της Οικονομικής Διαχείρισης της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
  • Εκμεταλλευτείτε τις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές που σας παρέχει το ITIL σε συνδυασμό με το COBIT και το ValIT,
  • Η κοστολόγηση υπηρεσιών είναι πλέον υποχρεωτική έστω και χωρίς λεπτομερή ανάλυση,
  • Τα Διευθυντικά στελέχη πρέπει να κατανοήσουν την ανάγκη αλλαγής των παραδοσιακών μοντέλων χρηματοδότησης,
  • Η διαχείριση Υποδομών και Λειτουργίας πρέπει να ξεφύγει από τις παραδοσιακές ειδικότητες προκειμένου να προσθέσει αξία στις υπηρεσίες.

Ειδικότερα για το τελευταίο σημείο, είναι συχνό φαινόμενο να αντιμετωπίζεται η Πληροφορική ως αναγκαίο κακό ή «ακριβό σπορ» γιατί δεν δίνεται από τους CIOs η σύνδεση μεταξύ κόστους Πληροφορικής και παραγόμενης αξίας, ενώ σε ακραία παραδείγματα, την αποσύνδεση επιχειρούν οι ίδιοι οι CIOs.

Ακολουθήστε τις προτροπές, εστιάστε στην κάλυψη της ζήτησης (Demand) και αναδείξτε τη αξία των προσφερομένων υπηρεσιών.