Η Scicom, εταιρεία Πληροφορικών Συστημάτων και η SeaSoft, εταιρεία Ανάπτυξης Λογισμικού, προέβησαν σε στρατηγική συνεργασία για την προώθηση στον Ναυτιλιακό τομέα ολοκληρωμένης λύσης βασισμένη στις τεχνολογίες Microsoft.

Η νέα λύση Scicom-SeaSoft Shipping Solution (4S Solution) συνίσταται στη σύνθεση εφαρμογών, σχετιζομένων με τις ανάγκες λειτουργίας των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων,  για  ένα  εξελιγμένο  Management στο Operation, Chartering, Crew, Technical, Purchasing και Financials, μέσα από ένα ERP σύστημα, για Shore και Vessel εγκαταστάσεις.