Κάθε νέος CIO βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δρόμο. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορεί να ακολουθήσει, τα οποία θα τον βοηθήσουν να φέρει τα πολυπόθητα αποτελέσματα μέσα σε λίγους μήνες.

Πηγή: cio.de, Απόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, [email protected]

Η ψηφιακή επανάσταση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τον CIO, εξελίσσοντάς τον από συνήγορο της τεχνολογίας σε στρατηγικό στοχαστή της επιχείρησης. Για να κατανοήσει τον τρόπο που επιδρά η ψηφιοποίηση στην εταιρεία του, ένας νέος CIO θα πρέπει:

  • Να γνωρίσει το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας του. Ως νέος CIO οφείλει να ασχοληθεί εντατικά με τη στρατηγική, τις προκλήσεις, το περιβάλλον αγοράς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής του.
  • Να σκεφτεί “out-of-the-box”. Σήμερα, το περιχαρακωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον δίνει τη θέση του σε ένα περισσότερο ανοικτό οικοσύστημα. Ένας νέος CIO θα πρέπει, φυσικά, να κατανοεί το μικροπεριβάλλον του, ωστόσο, οφείλει να βρίσκει συνεργάτες και σε άλλους κλάδους.
  • Να παρακολουθεί και να μετρά την επιτυχία. Πρέπει να τα παρατηρεί όλα. Να κάνει ερωτήσεις και να κατανοήσει την κουλτούρα ΙΤ της εταιρείας του. Και να αξιολογεί την κάθε επιτυχία του μέσα από μετρήσιμους δείκτες.

Αρχιτέκτονας καινοτομίας
Ένας από τους ρόλους που θα κληθεί να αναλάβει ο νέος CIO είναι αυτός του αρχιτέκτονα της καινοτομίας. Θα πετύχει σε αυτό αν:

  • Κατανοήσει τι θέλουν οι stakeholders της επιχείρησης. Θα πρέπει να μπει στο μυαλό αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις για να κατανοήσει τη στρατηγική, τις αξίες, τους πελάτες και τις τεχνολογίες της επιχείρησής του.
  • Επιδιώξει μια γρήγορη επιτυχία η οποία θα τον βοηθήσει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη ανθρώπων κλειδιών στην επιχείρηση.
  • Να κάνει γρήγορα πράξη τα οράματά του. Κατανοώντας τη σκέψη των συναδέλφων του στα άλλα τμήματα μπορεί να σχεδιάσει στρατηγικές και να πετύχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι σαφείς αρμοδιότητες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις.

«We Economy»
Ένας CIO οφείλει, στο πλαίσιο ένα αυξανόμενα ψηφιακού οικοσυστήματος να:

Αποκτήσει συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να μάθει ποιοι κατανοούν την τεχνολογία στην εταιρεία του και να τους πάρει με το μέρος του.

Αποδείξει ότι κατανοεί την επιχείρησή του. Θα πρέπει να βλέπει μια επιχείρηση στο σύνολό της, να αγωνίζεται για την αλλαγή, να ωθεί την καινοτομία και να κατασκευάζει δεξιότητες. Θα πρέπει να σκέφτεται επιχειρηματικά και να μην επικεντρώνεται μόνο στα κόστη και στη βελτίωση των διαδικασιών.

Ενισχύει την επικοινωνία. Ένας CIO οφείλει να διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες επικοινωνίας, να είναι καλός ακροάτης και να έχει ταλέντο στο να παρακινεί τους άλλους, ώστε να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης και του ΙΤ.

Επιστράτευση όλου του δυναμικού
Η ομάδα ΙΤ του αύριο πρέπει να συμπληρώνει κατάλληλα τις δεξιότητες του CIO. H στελέχωση με νέα ταλέντα μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Όπως και τα ακόλουθα:

Σχεδιασμός της τέλειας ομάδας. Ποιος θα αναλάβει το ρόλο του επιχειρησιακού αρχιτέκτονα, ποιος το ρόλο του ειδικού στο cloud;Ένας νέος CIO θα πρέπει να ανακαλύψει τους ρόλους που απομένουν για να αναθέσει, να εντοπίσει τα ταλέντα που λείπουν από την ομάδα του.

Οι ΙΤ δεξιότητες δεν αρκούν από μόνες τους. Η ομάδα ΙΤ δεν θα πρέπει να αποτελείται μόνο από ειδικούς Πληροφορικής. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ευελιξία, φρέσκιες ιδέες, διάθεση ανάληψης ρίσκου και μια υγιή συμπεριφορά διαχείρισης του σφάλματος. Όχι μόνο ο CIO, αλλά και η ομάδα του πρέπει να διευρύνει τους ορίζοντές της.

Αναζήτηση νέων ταλέντων. Η ομάδα του ΙΤ δεν πρέπει να συνίσταται μόνο από προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Καλό είναι να αναπτυχθεί ένα δίκτυο συνεργατών, συμβούλων, ανταγωνιστών, ελεύθερων επαγγελματιών και crowdsourcing, από το οποίο ο CIO θα μπορεί να απομυζεί τα μέγιστα.