Από τις 29 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εθνική άσκηση Κυβερνοάμυνας "ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2017" που διοργανώνεται από την Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ.

Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και η ομάδα εργασίας Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (privacy.ellak.gr) με ανοιχτό κάλεσμα συγκρότησαν ομάδα για την άσκηση.
Στην άσκηση Κυβεροάμυνας Πανόπτης 2017, δοκιμάζονται τεχνικές για Penetration Testing, Στεγανογραφία καθώς και Forensics σε διαφορετικά περιβάλλοντα Windows, Linux, Network και mobile. Για την επίλυση των συμβάντων η ομάδα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών χρησιμοποιεί εργαλεία και εφαρμογές ανοικτού κώδικα (όπως είναι η ολοκληρωμένη διανομή Kali Linux).