Η Vodafone και η SingularLogic υπέγραψαν συμφωνία αποκλειστικής στρατηγικής συνεργασίας, για την από κοινού αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από τη σύγκλιση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT Convergence), στην Ελλάδα.

Οι λύσεις αυτές  (ICT Offerings) αφορούν στις κύριες κατηγορίες των: α) Mobile Applications – επιχειρηματικό λογισμικό για λειτουργία και χρήση μέσω συσκευών κινητών τηλεφώνων και άλλων κινητών συσκευών, β) SaaS (Software as a Service) – λύσεων  λογισμικού ως συνδρομητική υπηρεσία και γ) Εξειδικευμένων (ad-hoc) ICT  Έργων (Projects) για Μεγάλες Επιχειρήσεις ή/και Οργανισμούς για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Οι εφαρμογές αυτές θα διατεθούν στην αγορά από τις δύο εταιρίες και τα κανάλια διάθεσής τους συνδυαστικά και ενιαία (bundle) με υπηρεσίες ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας από το δίκτυο της Vodafone. Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο συνεργασίας προβλέπει: α) την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών σύγκλισης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT Offerings), β) την από κοινού διάθεσή τους σε συνδυασμό με κινητές ή σταθερές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και γ) την ενεργή προώθηση από τη SingularLogic ( αποκλειστικός Master Distributor / Dealer) και του Δικτύου Συνεργατών της, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων της Vodafone.