Σε συμφωνία συνεργασίας προχώρησε η Oktabit ΑΕ με την εταιρία Siemens Enterprise Communications AE με αντικείμενο τη διανομή & προώθηση των τηλεφωνικών κέντρων στην ελληνική αγορά.

Η Siemens Enterprise Communications (SEN) αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές Ανοιχτών Τηλεφωνικών Συστημάτων και Υπηρεσιών που αναπτύσσει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις για τις επιχειρησιακές ανάγκες. Στόχος της νέας συνεργασίας είναι η εξάπλωση του δικτύου διάθεσης των τηλεφωνικών κέντρων της SEN για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ανταγωνιστική τοποθέτησή τους με άξονα την πρωτοπορία και την τεχνολογική τους υπεροχή.

Παράλληλα, η αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου και της εμπειρίας των 19 χρόνων παρουσίας της Οktabit στην ελληνική αγορά, αναμένεται να συνεισφέρει στην ενίσχυση των υπηρεσιών των δυο εταιρειών.