Η Scicom υπέγραψε νέα συνεργασία με τη Unica, μια πρωτοπόρο εταιρεία στο Marketing Software, προκειμένου να αναλάβει τη διανομή των βραβευμένων λύσεών της στην Ελλάδα.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Scicom επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των λύσεών της, το οποίο πάντα είναι εστιασμένο στις ανάγκες των τελικών χρηστών.

Η Unica δίνει έμφαση στις ανάγκες που έχει το Marketing του κάθε οργανισμού και έτσι παρέχει λύσεις που ενοποιούν και απλοποιούν όλες τις πλευρές του online και offline Marketing, από το web and consumer analytics μέχρι το offline / online demand generation, marketing resource management, και άλλα.