Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν οι Vidavo και MobileHome που αφορά στην προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της πρώτης μέσα από το πανελλαδικό δίκτυο της τελευταίας.

Η MobileHome παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών συστημάτων μέσω ασύρματης επικοινωνίας καθώς και εφαρμογών ψυχαγωγίας για επαγγελματίες, αξιοποιώντας τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Μέσω της νέας αυτής συνεργασίας, η Vidavo θα αποτελέσει αποκλειστικό προμηθευτή της MobileHome στον τομέα της ηλ. υγείας.