Μετά τη συνεργασία τους για την ψηφιακή διακυβέρνηση, Interamerican και SAS πραγματοποιούν ένα ακόμη βήμα προηγμένης ψηφιακής λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας για την προστασία των δεδομένων, με την εφαρμογή της λύσης “SAS for Personal Data Protection.

Με την εν λόγω λύση, η Interamerican ενισχύει σημαντικά την ευθυγράμμισή της με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EU General Data Protection), αποκτώντας σημαντικό εφόδιο για την ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες, εγγυώμενη την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών στοιχειών τους.

Η λύση “SAS solutions for Personal Data Protection”, που ενσωματώνει στις ψηφιακές λειτουργίες της η Interamerican, υποστηρίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό για τον μετασχηματισμό της σε απόλυτο “ψηφιακό Ασφαλιστή”.

Παράλληλα, η εφαρμογή θα είναι καταλυτική για όποιες ανησυχίες των πελατών μπορεί να προκαλεί, εύλογα, η έκθεση των προσωπικών δεδομένων τους στην “εκρηκτική” εποχή των Big Data και Internet of Thinks και στον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Η λύση εγγράφεται στο ευρύτερο πλαίσιο Διακυβέρνησης Δεδομένων, όπου Interamerican και SAS έχουν αναπτύξει συνεργασία που διασφαλίζει πολιτικές και διαδικασίες της ασφαλιστικής εταιρείας ως προς τη διαθεσιμότητα, την πληρότητα και ακρίβεια των υπό διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων.

Η επένδυση της Interamerican στη λύση  της SAS θα αποφέρει και αλλά σημαντικά οφέλη στην εταιρεία, όπως τη μείωση σε μεγάλο βαθμό της πιθανότητας επιβολής σοβαρών οικονομικών κυρώσεων και την αποφυγή του κινδύνου μιας δυνητικής δυσφήμισης.