Η Real Consulting υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την SAP στον τομέα των λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας SAP BusinessObjects.

Παράλληλα, γνωστοποίησε τη συμμετοχή της στην σχετική εκδήλωση με θέμα SAP BusinessObjects Business Intelligence Solutions. All Information, All People, One Pltaform, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στις 10:00 στο ξενοδοχείο Intercontinental. Η σουίτα (εφαρμογών) λύσεων SAP Business Objects συντελεί στη διαδικασία λήψης έγκυρων αποφάσεων, παρέχοντας την πληροφόρηση και τις βέλτιστες πρακτικές που είναι αναγκαίες για την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων, την αξιοποίηση ευκαιριών και τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων.

Πρόκειται για έτοιμες, ολοκληρωμένες λύσεις που έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τη δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης και την άμεση παροχή προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ευρύτατη γκάμα εγκαταστάσεων της σουίτας SAP Business Objects σε περισσότερες από 250 επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφόρων κλάδων όπως Τραπεζική, Δημόσια Διοίκηση, Τηλεπικοινωνίες, Εμπόριο κλπ.