Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Ηλεκτρονική Δημοπρασία Προμηθειών, που διεξήγαγε η SingularLogic στο πλαίσιο της θέσπισης διαδικασίας ηλεκτρονικών προμηθειών, για τον όμιλο της Marfin Investment Group (MIG).

 Η διαδικασία περιελάμβανε την επιλογή επώνυμου προμηθευτή για τις ανάγκες κάλυψης πάγιου εξοπλισμού με PC’s, Monitors, Laptops και Intel Servers 1U για όλες τις εταιρείες του Ομίλου MIG. Τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας ανέλαβε η SingularLogic, ως ο τεχνολογικός βραχίονας του Ομίλου MIG σε συνεργασία με τη CosmoOne, με στόχο την πιο συμφέρουσα προσφορά για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού, μέσω της αυτοματοποίησης της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των προμηθευτών.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν ήταν οι: HP, DELL και Fujitsu. Η διαδικασία υλοποιήθηκε  σε ελάχιστο χρόνο και περιελάμβανε την κατάθεση τεχνικών προσφορών, την τεχνική τους αξιολόγηση και τέλος την ηλεκτρονική δημοπρασία. O προμηθευτής που επιλέχθηκε από τη δημοπρασία, θα προμηθεύσει τον Όμιλο με 500 Η/Υ, 250 Οθόνες και 200 Laptops.