Ολοκληρωμένες λύσεις Home Cinema τόσο από άποψη ήχου όσο και από πλευράς εικόνας οι οποίες θα βασίζονται σε αντίστοιχους προβολείς της BenQ, θα είναι σε θέση να προσφέρει η εταιρεία Φίλιππος Νάκας, έπειτα από τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας με την CPI, επίσημο διανομέα της BenQ στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία Φίλιππος Νάκας διαθέτει πολύχρονη πείρα σε μηχανήματα ήχου, ενώ έχει ανεπτυγμένο πανελλαδικά ένα ευρύ όσο και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών.