Η Verbund, η πρώτη ιδιωτική εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, επενδύει σε ένα ισχυρό Δίκτυο Συνεργατών, με δυνατή παρουσία σε όλη τη χώρα και ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με την εταιρεία SanyoCom.

Με στόχο την ταχύτερη διείσδυση στην ελληνική αγορά, η Verbund έχει αναπτύξει ένα ισχυρό Δίκτυο Συνεργατών που προσβλέπει στην άρτια ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της στους τελικούς χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτό η SanyoCom εντάσσεται στο επίσημο εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών της Verbund και προσφέρει στους πελάτες του τη δυνατότητα να μειώσουν έως και κατά 20% το λογαριασμό του ηλεκτρικού τους ρεύματος.