Τα έσοδα της παγκόσμιας αγοράς συστημάτων enterprise storage μειώθηκαν κατά 7% ετησίως στα 8,2 δις. δολ., το α’ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Η συνολική χωρητικότητα των παραγγελιών μειώθηκε και αυτή κατά 4% στα 27,8 exabytes. Η ανάπτυξη των εσόδων μειώθηκε εντός της ομάδας των original design manufacturers (ODMs) που πωλούν απευθείας σε hyperscale datacenters. Αυτό το τμήμα της αγοράς παρουσίασε μείωση της τάξης του 39,9% ετησίως στα 681 εκατ. δολ. Οι πωλήσεις server-based αποθήκευσης αυξήθηκαν κατά 2% με τα έσοδα να ανέρχονται στα 2,1 δις. Τα συστήματα εξωτερικής αποθήκευσης παρέμειναν ο μεγαλύτερος κλάδος της αγοράς, ωστόσο τα 5,4 δις. δολ. σε πωλήσεις αντιπροσωπεύουν μείωση της τάξης του 3,7% ετησίως. Αναφορικά με τους προμηθευτές, οι HPE και EMC έκλεισαν το τρίμηνο με στατιστική ισοπαλία (διαφορά μικρότερη του 1%), με μερίδια αγοράς 17,3 και 16,4% αντίστοιχα. Η Dell διατήρησε την τρίτη θέση με 10,3%, ενώ το μερίδιο της NetApp ανήλθε στο 7,9%. Οι πωλήσεις συστημάτων αποθήκευσης από ODMs πουλώντας απευθείας σε hyperscale data center αντιπροσωπεύουν το 8,3% των παγκόσμιων δαπανών το τρίμηνο αυτό.