To storage virtualization αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τη Διεύθυνση Πληροφορικής σήμερα. Ωστόσο, η επιτυχία ενός project storage virtualization δεν είναι προγεγραμμένη. Χρειάζεται να δοθεί η πρέπουσα σημασία σε βασικά πράγματα για να μην αποτύχει.

Το storage virtualization προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, διευκολύνει τη συντήρηση του storage (για παράδειγμα την απομάκρυνση ενός σκληρού δίσκου από μια συστοιχία RAID χωρίς απώλεια δεδομένων ή διακοπή της λειτουργίας), απλοποιεί τα backups και τη μεταφορά δεδομένων, προσφέρει μια καλύτερη εκμετάλλευση του αποθηκευτικού χώρου και διευκολύνει τη ρύθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης, όπως και την οργάνωση του storage (για παράδειγμα, μέσω του virtualization μπορούν να συνδεθούν ή να αποσυνδεθούν σε ένα δίκτυο διάφορα συστήματα storage, χωρίς οι χρήστες ή οι εφαρμογές να επηρεαστούν από αυτή τη αλλαγή).

To storage virtualization χρησιμοποιείται, πλέον, σε πολλές εταιρείες. Σχεδόν το 60-70% των υποδομών storage έχουν γίνει σήμερα virtualized, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Experton. Περίπου το 80% των storage virtualization projects, σύμφωνα με την Experton, θεωρούνται επιτυχημένα. Για να μην συμπεριληφθεί ένα project storage virtualization στο υπόλοιπο 20%, θα πρέπει να τεθούν ρεαλιστικές απαιτήσεις, αλλά και να τηρηθούν ορισμένοι βασικοί κανόνες, όπως αυτοί που σας παραθέτουμε παρακάτω.

Ξεκαθάρισμα των στόχων
Για ποιο λόγο προχωρά η υλοποίηση μιας λύσης storage virtualization και τι στόχους έχει; Γίνεται γιατί τα υπάρχοντα συστήματα storage «υποχρησιμοποιούνται»; Γίνεται γιατί τα παλιά συστήματα δεν είναι επεκτάσιμα; Υπάρχει μια ετερογενής υποδομή, στην οποία χρειάζεται να γίνεται πρόσβαση από ένα σημείο; Οι μεταφορές δεδομένων δημιουργούν προβλήματα ή απαιτείται περισσότερο αποφόρτιση του storage μέσω της αυτοματοποίησης των εργασιών ρουτίνας; Ή μήπως to θέμα έχει να κάνει κυρίως με την υψηλή διαθεσιμότητα;

Ολα τα παραπάνω μπορούν να καθορίσουν ποια λύση storage virtualization είναι η καλύτερη για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μπορεί να βοηθήσει η διεξαγωγή ενός workshop, στο οποίο θα ξεκαθαριστεί ο χρόνος, ο στόχος και το διαθέσιμο budget για την υλοποίηση μιας λύσης storage virtualization.

Σωστό budget
Η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να φροντίζει, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο το απαιτούμενο budget για την υλοποίηση της επιλεγμένης λύσης storage virtualization, λαμβάνοντας υπόψη και τα απαιτούμενα εργαλεία διαχείρισης (τα οποία συχνά, αν και απαραίτητα, δεν υπολογίζονται στο budget). H σωστή εκτίμηση του απαιτούμενου budget είναι σημαντική για την επιτυχία ενός project storage virtualization.

To παράπλευρο κόστος
Οι υπεύθυνοι υλοποίησης ενός project storage virtualization δεν πρέπει να υποτιμούν τις απαιτήσεις που τίθενται από τις εργασίες διαχείρισης. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να υπάρχει το know-how, διότι αλλιώς τα virtualized συστήματα μπορεί να ρυθμιστούν λάθος. Κάτι που οδηγεί σε υψηλό κόστος service, το οποίο ενδεχόμενα να μην έχει προβλεφθεί στο αρχικό budget. Με μια λάθος διαχείριση συνήθως το σύστημα δεν καταστρέφεται, ούτε τα δεδομένα χάνονται. Ωστόσο, δεν επιτυγχάνεται η επιθυμητή υψηλή διαθεσιμότητα. Η αναγκαιότητα για να υπάρχει επαρκές know-how είναι μεγάλη.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι ειδικοί που θα διαχειριστούν τη λύση να γνωρίζουν, ποιες εφαρμογές και ποια δεδομένα χρησιμοποιούνται και πόσο γρήγορα πρέπει να αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτά. Το virtualization μειώνει το φόρτο εργασίας στα συστήματα storage σημαντικά, αλλά όχι και 100%. Η διαχείριση του συστήματος συνεχίζει να υπάρχει και να κοστίζει, ακόμα και μετά το virtualization

Mέτρηση της υπάρχουσας υποδομής storage
Στο πλαίσιο του λεπτομερούς σχεδιασμού θα πρέπει να μετρηθεί και να εκτιμηθεί η υπάρχουσα υποδομή. Οταν δεν εκτιμώνται και δεν καθορίζονται σωστά οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εκπλήσσεται κανείς από μια μειωμένη απόδοση. Ετσι, τα δεδομένα που διαχειρίζονται οι εφαρμογές πρέπει να μετρηθούν με ακρίβεια, στη μορφή byte ανά μονάδα χρόνου. Εκτός αυτού, θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη την αναμενόμενη ανάπτυξη των δεδομένων. Μόνο έτσι θα προκύψει μια σωστή εκτίμηση για το απαιτούμενο bandwidth. Στη συνέχεια μπορεί να εκτιμηθεί πόσο επεκτάσιμη θα πρέπει να είναι μια λύση virtualization.

Αλλά και οι εφαρμογές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, μαζί με τη προβλεπόμενη παραγωγή δεδομένων, πρέπει να υπολογιστούν. Ενα σύνηθες λάθος είναι τα συστήματα να υποεκτιμούνται, είτε όσον αφορά την απόδοση τους, είτε όσον αφορά τη χωρητικότητα. Κι έτσι το σύστημα storage υλοποιείται χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα για να καλύψει τις ανάγκες μιας μελλοντικής επέκτασης.

Εντοπίζοντας τη δυσλειτουργία
Ενας επιπλέον λόγος για την ενσωμάτωση επαρκούς μετρητικού εξοπλισμού στην υπάρχουσα ή στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση storage virtualization αναφέρει η Gartner: όταν κάπου στην υποδομή IT κάτι τρέχει αργά, για παράδειγμα μια εφαρμογή που δεν αντιδρά τόσο γρήγορα όπως θα περίμενε κανείς, τότε συχνά κατηγορείται το storage. Ωστόσο, συχνά δεν είναι αυτή η αιτία της δυσλειτουργίας.

Για να μπορεί να αποδειχθεί αυτό χρειάζεται κανείς μετρητικά όργανα τα οποία θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι το storage λειτουργεί κανονικά. Οταν, όμως, η Διεύθυνση Πληροφορικής δεν γνωρίζει ποιες εφαρμογές, ποιοι πόροι storage χρησιμοποιούνται, τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Και όταν πρέπει να ξεπεραστεί η δυσπιστία για μια νέα τεχνολογία, μια τέτοια κατάσταση δεν βοηθάει. Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις χρειάζονται, εκτός από το virtualization, ένα σύστημα διαχείρισης πόρων. 


Ελεγχος για το αν ταιριάζουν τα παλιά συστήματα storage
Οι Διευθυντές Πληροφορικής οφείλουν να εξετάσουν επακριβώς αν τα παλιά, υπάρχοντα, συστήματα storage μπορούν να βρουν θέση σε ένα νέο περιβάλλον storage virtualization. Διότι ένα παλιό σύστημα μπορεί, αν δεν φέρει τις επιθυμητές επιδόσεις, να αποτελέσει εμπόδιο και να φρενάρει το νέο περιβάλλον

Προσοχή στην ασφάλεια
Το storage virtualization δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά στην ασφάλεια. Παλιότερα τα δεδομένα ήταν αποθηκευμένα βάσει μιας αρχιτεκτονικής σιλό κι έτσι ήταν πιο εύκολα ελεγχόμενα. Σήμερα, στα εικονικά περιβάλλοντα, τα δεδομένα είναι προσβάσιμα από περισσότερους χρήστες κάτι που αλλάζει τις απαιτήσεις προστασίας.

Η ασφάλεια πρέπει να ενσωματωθεί στην υποδομή με διαφορετικό τρόπο, επειδή δεν είναι απλή, όπως παλιότερα, η απομόνωση των σημείων πρόσβασης. Στα εικονοποιημένα περιβάλλοντα θα πρέπει κανείς να προστατεύσει εσωτερικά τα πρωτόκολλα. Κάτι που ισχύει ιδίως εκεί όπου τα δεδομένα είναι ευαίσθητα. Συνδυάζοντας ένα περιβάλλον storage virtualization με ένα public cloud, θα πρέπει να προσέξει κανείς, που ανήκουν τα εκάστοτε δεδομένα, ώστε να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σταδιακή αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν ένα project storage virtualization δεν φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρά την καλή προετοιμασία που έχει γίνει, τότε θα πρέπει κανείς να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να ψάξει να βρει λύσεις, ακολουθώντας μια προσέγγιση βήμα προς βήμα. Συχνά, η ανεπιτυχής λειτουργία των λύσεων virtualization οφείλεται σε απλά λάθη ρύθμισης. Επιπλέον, καλό είναι να αντικαθιστά κανείς τα παλιά αργά συστήματα με νέα, τα οποία θα ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις. Αν δεν φαίνεται να μπορεί τίποτα να βελτιώσει την κατάσταση, τότε, σε extreme περιπτώσεις, ίσως να χρειάζεται μια επανεξέταση όλου του συστήματος storage. Κατά κανόνα πολλά από τα προβλήματα μπορεί να τα προλάβει κανείς, αν δώσει εξαρχής τη δέουσα προσοχή.

Ανεξαρτησία vendors
Οι λύσεις virtualization, που δεν περιορίζονται σε ένα καθορισμένο hardware storage, έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν οδηγούν σε μια στενή δέσμευση με συγκριμένους κατασκευαστές. Ενα πλεονέκτημα που τελικά χάνεται αν οι πελάτες μεταθέσουν αυτή την εξάρτηση από τις εταιρείες hardware στις εταιρείες software.

Κίνητρα για CIOs
Το storage virtualization επιτρέπει το διαμοιρασμού αποθηκευτικό χώρο με τον ίδιο τρόπο που το server virtualization μοιράζει υπολογιστικούς πόρους. Παρακάτω, παρατίθενται πέντε κίνητρα για έναν CIO που θα τον παρακινήσουν να στραφεί σε λύσεις storage virtualization.

1. Είναι αναπόφευκτο και στρατηγικό. Για τους περισσότερους CIOs, το storage δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους, καθώς ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο τους στις επιχειρηματικές αλλαγές και στη χάραξη της συνολικής στρατηγικής της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Ωστόσο, η εκρηκτική αύξηση των δεδομένων μαζί με την εξάπλωση του virtualization έφεραν τη διαχείριση του storage στο προσκήνιο. Και για τους CIOs το storage virtualization έχει αποκτήσει σήμερα στρατηγική σημασία, καθώς, μεταξύ άλλων, τους επιτρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητα, την ευελιξία και την ενοποίηση της υποδομής IT, μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

2. Αυξάνει την παραγωγικότητα και ωθεί την καινοτομία. Οι CIOs εκμεταλλεύονται και διαχειρίζονται την τεχνολογία, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των επιχειρηματικών αναγκών. Αν ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες τότε θα βοηθήσουν την εταιρεία τους να πετύχει τους στόχους τους, ενώ το έργο τους θα αναγνωριστεί από τη διεύθυνση, κάτι που θα δημιουργήσει περιθώρια εξέλιξης της καριέρας τους. Αν, ωστόσο, οι CIOs αποτύχουν να εκπληρώσουν τις επιχειρηματικές ανάγκες, τότε ενδέχεται να χάσουν την υποστήριξη της διοίκησης. Οι CIOs που εκμεταλλεύονται την τεχνολογία για την ανάπτυξη της εταιρείας τους, γνωρίζουν ότι το storage virtualization είναι κρίσιμο για την επιτυχία τους.

3. ROI. Οι CIOs πρέπει να πείσουν τη διοίκηση της εταιρείας για την αναγκαιότητα μιας λύσης χρησιμοποιώντας στοιχεία και αριθμούς. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι το storage virtualization μπορεί να μειώσει σημαντικά το χρόνο διαχείρισης server και storage, να βελτιώσει την εκμετάλλευση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου και να ελαττώσει το χρόνο backup, replication και migration. Ολο αυτά έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στο ROI.

4. Μείωση του κόστους. Το storage virtualization μπορεί να μειώσει και να συγκρατήσει το κόστος με πολλούς τρόπους. Καταρχήν μειώνει τις ανάγκες αγοράς νέου εξοπλισμού hardware, εκμεταλλευόμενο στο έπακρο όλο το διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο της υποδομής IT.Και όταν έρθει η στιγμή της επέκτασης, οι CIOs μπορούν να αγοράσουν τον εξοπλισμό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και προτιμήσεις τους, χωρίς να είναι «κλειδωμένοι» σε ένα μοντέλο ή κατασκευαστή.

5. Προσαρμογή στο νέο ρόλο. Η τεχνολογία εξελίσσεται όπως και ο ρόλος του CIO. Ενώ παλιός ο ρόλος του CIO ήταν πιο ξεκάθαρος, σήμερα η άνοδος του virtualization και του cloud computing όπως και η στρατηγική τους σημασία στην επιχείρηση, κάνουν το ρόλο του CIO περισσότερο σύνθετο. Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες εκμεταλλεύονται το storage virtualization και αναπτύσσουν εφαρμογές στο cloud, οι CIOs χρειάζεται να αποκτήσουν μια ευρύτερη κατανόηση του storage virtualization και να το εκμεταλλευτούν.


H πρακτική πλευρά του storage virtualization

O Θεοχάρης Βουτσάς, Διευθυντής ΙΤ Operation του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς-Αγροτικής Τράπεζας, μιλάει στο netweek για τις επενδύσεις που έχει κάνει ο όμιλος στο storage virtualization και για τα οφέλη που έχει αποκομίσει από αυτό.

netweek: Τι επενδύσεις έχει κάνει ο όμιλός σας, όσον αφορά στο storage virtualization;
Θεοχάρης Βουτσάς:
Εχουμε κάνει πολλά πράγματα πάνω στο storage virtualization και κάποια πράγματα τα προχωρήσαμε πιο γρήγορα από ότι θα έπρεπε. Κι έτσι σε κάποιο σημείο αποφασίσαμε να τραβηχτούμε λίγο πιο πίσω, μέχρι να μπορέσουν να ωριμάσουν κάποιες τεχνολογίες.

netweek: Πότε ξεκινήσατε με το storage virtualization;
Θεοχάρης Βουτσάς:
Ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια περίπου. Τότε ήταν η περίοδος που χρειάστηκε να βάλουμε και δεύτερο vendor μέσα στο σύστημα. Και αν θέλαμε να είχαμε μια ενιαία λειτουργία στους servers μας θα έπρεπε κάτι να μπει μπροστά, ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα των δύο υποδομών. Το storage virtualization έχει, άλλωστε, σημασία, όταν οι vendors είναι διαφορετικοί.

Αν, λοιπόν, έπρεπε να μετακινήσεις ένα server από το σύστημα storage ενός vendor στο σύστημα ενός άλλου, θα έπρεπε να τον σταματήσεις, να βάλεις καινούργιους drivers, να τον συνδέσεις στο άλλο σύστημα και να ξεκινήσεις τη λειτουργία του. Επιπλέον, ένα ακόμα πράγμα που σου δίνει το storage virtualization έχει να κάνει με τη διαχείριση. Στην προκειμένη περίπτωση, μπορείς να έχεις διαφορετικά συστήματα και να διαχειρίζονται όλα υπό ένα ενιαίο interface, το οποίο αναλαμβάνει να κάνει τις ρυθμίσεις σε κάθε έναν vendor. Προϋπόθεση για να γίνει αυτό – και αυτό είναι ένας από τους περιορισμούς του virtualization – είναι το λογισμικό που χρησιμοποιείς να υποστηρίζεται από όποια αναβάθμιση, όποια νέα εγκατάσταση σκοπεύεις να κάνεις.

netweek: Ολο αυτό το διάστημα, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε και τι προβλήματα λύσατε με το storage virtualization;
Θεοχάρης Βουτσάς:
Tα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με το τεχνικό κομμάτι, αλλά με τον τρόπο της υποστήριξης. Οταν, για παράδειγμα, έχεις δύο vendors που συνεργάζονται για να σου δώσουν το τελικό αποτέλεσμα, κάποια στιγμή υπάρχουν γκρίζες περιοχές. Τότε θα πρέπει να συνεργαστείς και με τους δύο vendors για να εντοπιστεί το πρόβλημα. Αν κάποια στιγμή έχεις κάποια δυσλειτουργία γενικά, θέλει μεγάλη προσοχή για να μην βρεθείς να είσαι το «μπαλάκι του τένις» μεταξύ δύο διαφορετικών προμηθευτών. Αυτός είναι και ο λόγος που μας ανάγκασε να κόψουμε λίγο τους ρυθμούς επέκτασης, ώστε να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε κάποια συστήματα.

netweek: Τι πλεονεκτήματα σας πρόσφερε το storage virtualization;
Θεοχάρης Βουτσάς: Tα πλεονεκτήματα είναι πολλά και ξεπερνούν τα ελάχιστα μειονεκτήματα που υπάρχουν. Το κυριότερο είναι το θέμα της ομογενοποίησης της υποδομής, όσον αφορά στους servers. Δεν σε νοιάζει πλέον που είσαι και σε ποιο σύστημα δουλεύεις. Ενα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι το θέμα της διαχείρισης: με το storage virtualization έχεις ένα ενιαίο περιβάλλον, ένα ενιαίο σύστημα. Αλλά και σε θέματα migration βοηθά το storage virtualization. Ειδικά, όσον αφορά εμάς τώρα με την Αγροτική Τράπεζα, το να περάσεις από το ένα σύστημα στο άλλο, από τη μία πλατφόρμα στην άλλη, είναι, πλέον, πάρα πολύ εύκολο. Επίσης, και το να ενσωματώσεις διαφορετικές τεχνολογίες είναι πιο εύκολο.

netweek: Οσον αφορά στη συγχώνευση της Τράπεζας Πειραιώς με την Αγροτική, πώς βοηθάει ειδικότερα το storage virtualization;
Θεοχάρης Βουτσάς: Βοηθάει σε δύο πράγματα. Το ένα, όπως είπα και πριν, είναι το κομμάτι της υλοποίησης των υποδομών. Δηλαδή, μπορούμε πλέον να ομογενοποιήσουμε εύκολα διαφορετικές τεχνολογίες και να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, βοηθάει και στο κομμάτι της μετακίνησης των συστημάτων.

Χρειάζεται τα δύο data center να γίνουν ένα κι εκεί το virtualization μπορεί αφενός να κρύψει τις διαφορετικές τεχνολογίες και αφετέρου, το replication που γίνεται στο πλαίσιο του virtualized περιβάλλοντος, μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα από το ένα data center στο άλλο, με σχετικά εύκολες και απλές διαδικασίες, ελαχιστοποιώντας το downtime των συστημάτων που θα απαιτηθούν για να γίνει αυτή η μετακίνηση.

Αρα, το virtualization του software έρχεται για να συμπληρώσει το virtualization του hardware. Χωρίς το virtualization του software θα ήταν ένα ημιτελές περιβάλλον. Και μάλιστα ακολουθεί, και θα το δούμε πολύ σύντομα, το virtualization του δικτύου, όπου πρακτικά θα μπορούμε να βλέπουμε ένα virtual δίκτυο, ένα virtual switch, το οποίο και θα μπορούμε να το διαχειριζόμαστε όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα περιβάλλοντα που έχουμε κάνει virtualized.

netweek: Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μυστικά ενός πετυχημένου storage virtualization;
Θεοχάρης Βουτσάς:
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να κοιτάξεις τους vendors και να αποφασίσεις, ώστε το virtualized περιβάλλον στο οποίο θα πας να έχει μεγάλο εύρος υποστήριξης από τους vendors και να μην περιορίζεται σε συγκεκριμένες εταιρείες. Επιπλέον, πρέπει να είναι open, με τη λογική να μπορεί να υποστηρίξει καινούργιες τεχνολογίες, αλλά και να προέρχεται από έναν reliable vendor που να μπορείς να τον εμπιστευτείς (γιατί αυτός μπαίνει μπροστά σε όλα). Το φυσικό storage είναι απλά δεδομένα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σε αυτό. Ολα τα κάνεις στο virtualized περιβάλλον.

Ετσι, για παράδειγμα, πρέπει να σου προσφέρονται σε αυτό τεχνολογίες compression, deduplication και αμφίδρομου replication με ένα πολύ απλό τρόπο, αλλά και να έχεις ένα περιβάλλον scripting, ώστε να μπορέσεις να αυτοματοποιήσεις τις διαδικασίες μετάπτωσης και γενικότερα υποστήριξης. Εμείς χρησιμοποιούμε πολλά scripts, τα οποία μας διευκολύνουν για να αυτοματοποιήσουμε διάφορες διαδικασίες. Π.χ. το backup ή to disaster recovery, όπου μπορούμε να επαναφέρουμε τα συστήματα με ένα πολύ απλό τρόπο, με το πάτημα ενός κουμπιού.

netweek: Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι κυρίαρχες τάσεις που θα χαρακτηρίζουν το storage virtualization μέσα στο 2013;
Θεοχάρης Βουτσάς:
Πιστεύω ότι το cloud θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην επέκταση του virtualization, τόσο όσον αφορά το backend (με τη λογική ότι θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω cloud storage σαν ένα από τα συνθετικά κομμάτια που δίνουν χώρο στο virtualized περιβάλλον), όσον και στη λογική του private cloud, όπου θα μπορέσουμε να αυτοματοποιήσουμε την παροχή αποθηκευτικού χώρου στους χρήστες μας, μέσα από κάποια εσωτερική διαδικασία. Επιπλέον, με την επέκταση του virtualization σε όλα τα επίπεδα, όπως σας είπα και πριν, έρχεται το network virtualization, με το οποίο θα μπορέσουμε όλο το περιβάλλον λειτουργίας ενός οργανισμού να το έχουμε στο cloud ή στο data center, χωρίς να μας απασχολούν θέματα συνδεσιμότητας, ταχυτήτων κ.ο.κ.

netweek: Τι άλλο θα θέλατε να δείτε στο storage virtualization;
Θεοχάρης Βουτσάς: Πιστεύω ότι το storage virtualization είναι ένα ακόμα κομματάκι, ένα ακόμα building block μέσα στο συνολικό περιβάλλον λειτουργίας, που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία, όσον αφορά στη διαχείριση των δεδομένων. Κάτι άλλο που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι με την εξέλιξη που υπάρχει στα φυσικά storages, υπάρχουν νέες τεχνολογίες που βγαίνουν και τις οποίες τις έχεις σε επίπεδο vendor. To πώς όλες αυτές οι τεχνολογίες θα δέσουν με το virtualized περιβάλλον είναι ένα θέμα που το κοιτάζουμε, ώστε αυτό να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτό που θέλουμε και περιμένουμε είναι ο vendor που σου παρέχει το software virtualized επίπεδο να γνωρίζει τα διάφορα layers που του παρέχει ο vendor του φυσικού storage και να φροντίζει μόνος του για το θέμα της μετακίνησης των δεδομένων. (Αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό να γίνεται γιατί διαφορετικά θα υπήρχε μπλέξιμο). Και αυτό είναι ένα από τα κριτήρια επιλογής ενός vendor μιας λύσης virtualized storage. Aν έχεις μια λύση που εξελίσσεται γρήγορα και υιοθετεί το ίδιο γρήγορα τις νέες τεχνολογίες που εμφανίζονται, διαθέτει αρκετά interfaces με τους άλλους vendors του hardware, τότε αυτό είναι μια καλή ένδειξη ότι μπορείς να εμπιστευτείς τη λειτουργία σου σε αυτόν. Διαφορετικά, θα πρέπει να προβληματιστείς λίγο περισσότερο.