Η έρευνα «2017 Global Server Hardware and Server OS Reliability» της συμβουλευτικής εταιρείας ITIC χαρτογράφησε την αξιοπιστία των πληροφοριακών συστημάτων, βάσει του feeback που πήρε από 750+ οργανισμούς.

Ανάμεσα στα συμπεράσματα της μελέτης περιλαμβάνεται το γεγονός ότι αυξάνει συνεχώς (κατά μέσο όρο) η αξιοπιστία λειτουργίας των servers. Επιπλέον, το παλιό hardware αποτελεί για το 66% των ερωτηθέντων τη σημαντικότερη αιτία για την αστοχία των servers. Ωστόσο, 21% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ηλικία των συστημάτων τους δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στην αξιοπιστία λειτουργίας. Μια ακόμα τάση που καταγράφει η έρευνα είναι ότι όλο και πιο συχνά τα ανθρώπινα λάθη επηρεάζουν την αξιοπιστία των συστημάτων.

Τα ανθρώπινα λάθη, όπως η λανθασμένη ρύθμιση, αποτελούν για το 80% των ερωτηθέντων τη σημαντικότερη αιτία για αστοχίες, έχοντας προβάδισμα ακόμα κι έναντι των προβλημάτων ασφαλείας (59%). Γι’ αυτό, σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, υπάρχουν δύο αιτίες: αφενός οι ομάδες ΙΤ συρρικνώνονται όλο και περισσότερο και αφετέρου αυτές καλούνται να φέρουν εις πέρας όλο και περισσότερα και πιο σύνθετα καθήκοντα.

Καλούνται, για παράδειγμα, να υλοποιήσουν στις επιχειρήσεις γρήγορα και με μεγάλη πίεση νέες σύνθετες τεχνολογίες, όπως το ΙοΤ, το cloud και τα Big Data Analytics. Mε την ψηφιοποίηση αυξάνει, επίσης, η ανάγκη των χρηστών για αξιόπιστα συστήματα, με τις ψηφιακές υπηρεσίες να βρίσκονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο, αποτελώντας όλο και περισσότερο σημείο αναφοράς για τα επιχειρηματικά μοντέλα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σε ο αριθμός εκείνων των επιχειρήσεων που χρειάζονται τουλάχιστον τα κλασικά «4 εννιάρια» uptime: 79%  σε σχέση με το 49% με την προηγούμενη έκδοση της έκθεσης. Επιπλέον, αυξήθηκε και το κόστος ενός downtime: 98% των επιχειρήσεων άνω των 1.000 εργαζομένων εκτιμούν το κόστος διακοπής λειτουργίας πάνω από 150.000 δολάρια –το 31% εξ αυτών θεωρεί ότι η διακοπή μιας ώρας μπορεί να κοστίσει έως και 400.000 δολάρια, ενώ ένα ακόμα τρίτο εξ αυτών εκτιμά το κόστος που προκαλείται από μια ώρα διακοπής στα 1-5 εκατ. δολάρια.