Η SAS παρουσίασε έσοδα 2,31 δις δολαρίων για το 2009, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2008.

Η οικονομική ύφεση της προηγούμενης χρονιάς δεν στάθηκε αρκετή για να ανακόψει τη συνεχόμενη ανάπτυξη της εταιρείας για 34 συναπτά έτη, από την ημερομηνία δηλαδή ίδρυσής της. Τα έσοδα από τις πωλήσεις λογισμικού αυξήθηκαν κατά 3,3%. Είναι ενδιαφέρον δε ότι η SAS επανεπένδυσε το 23% των εσόδων του 2009 στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης και, όπως είχε υποσχεθεί ο Jim Goodnight πριν από ένα χρόνο, έκλεισε τη χρονιά χωρίς απολύσεις, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και τους εργαζομένους.

Στην Ελλάδα η SAS πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 24% σε σύγκριση με το 2008, με την εταιρεία να καταγράφει σημαντικές πωλήσεις τόσο στις λύσεις διαχείρισης κινδύνων, κυρίως σε τράπεζες, ασφαλιστικές και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, όσο και στις κάθετες λύσεις business analytics που απευθύνονται σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς.

Συνολικά, τα έσοδα από τις πωλήσεις λογισμικού αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση με το 2008. Μεταξύ των κλαδικών λύσεων, τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης γνώρισαν αυτές για τον τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και το δημόσιο τομέα και τους τομείς της υγείας και της λιανικής. Άξια μνείας είναι η αύξηση των πωλήσεων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 42% των συνολικών εσόδων.