Η νέα δεκαετία φέρνει μαζί της πολλές αλλαγές και καινοτομίες. Καθώς οι πληροφορίες γίνονται πιο σημαντικές και οι ανάγκες πιο περίπλοκες, το BI δείχνει την αξία του διεκδικώντας την πρώτη θέση στις επιχειρηματικές προτεραιότητες.

Θα ήταν αφελές να νομίζει κανείς ότι η ευρεία πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αρκετή για να εξυπηρετήσει τη λήψη καλών αποφάσεων. Η πληροφορία αποτελεί σήμερα τον «κρυμμένο άσο» μιας εταιρείας για να δυναμώσει τη θέση της στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στερέωμα. Πριν από αρκετές δεκαετίες, η πληροφορία καταγραφόταν σε χαρτί. Με την πάροδο του χρόνου, αντικαταστάθηκε με την αντίστοιχη καταγραφή σε λογιστικά φύλλα.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με την πληθώρα των πληροφοριών, την αύξηση των δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη μείωση του κύκλου ζωής αυτών των δραστηριοτήτων και την πολυπλοκότητα των συστημάτων, οι πληροφορίες βρίσκονται παντού και καταγράφονται, φυσικά, ηλεκτρονικά. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, δεν είναι απλώς πού βρίσκεται η πληροφορία αλλά ποια είναι η σωστή.

The Origin of Species
Σε ένα άρθρο του 1958, ο ερευνητής της ΙΒΜ, Χανς Πήτερ Λουν, χρησιμοποίησε τον όρο Βusiness Ιntelligence. Καθόρισε την εν λόγω επιχειρηματική ευφυΐα ως «την ικανότητα να καταλάβει κανείς τις εσωτερικές σχέσεις των γεγονότων που παρουσιάζονται, ώστε να καθοδηγούν τη δράση προς έναν επιθυμητό στόχο». Το 1989, ο Χάουαρντ Ντρέζνερ, μετέπειτα αναλυτής της Gartner, πρότεινε το ΒΙ ως έναν κατάλληλο γενικό όρο για να περιγράψει «τις ιδέες και μεθόδους για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μέσα από τη χρήση συστημάτων που στηρίζονται σε γεγονότα». Δεν ήταν, όμως, παρά τη δεκαετία του ’90 όταν η χρήση του άρχισε να διαδίδεται.

Το Business Intelligence (BI) αφορά στις ικανότητες, διαδικασίες, τεχνολογίες, εφαρμογές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων. Το Business Intelligence μπορεί να εφοδιάσει τα στελέχη των επιχειρήσεων με καλύτερα στοιχεία και εργαλεία ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα που προσφέρει αφορούν στην ενδυνάμωσή τους για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων, μικρών ή μεγάλων, σε καθημερινή βάση, και σε πραγματικό χρόνο. Η επιχειρηματική ευφυΐα, μάλιστα, αποτελεί πλέον τόσο δεδομένη ανάγκη, όχι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και στις μικρές. Πλέον, η ανάγκη για πληροφορία και για συνδυασμό της πληροφορίας είναι τέτοια, που ακόμα και μία ατομική εταιρεία θα διαπιστώσει σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά κυρίως, της αποτελεσματικότητάς της, με την αξιοποίηση του ΒΙ.

Οι Κασσάνδρες του ΒΙ
Σύμφωνα με την έρευνα του 2009 του Executive Programs CIO, τα στελέχη του ΙΤ θέτουν το Βusiness Ιntelligence ως πρώτη στρατηγική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν για το ποια είναι η παρούσα προσέγγισή τους, ένα ποσοστό της τάξεως του 90-95% απάντησε ότι δεν διαθέτουν στρατηγική BI.

Αντίστοιχα, το 2009, η Gartner προέβλεψε τις ακόλουθες εξελίξεις στην αγορά της Επιχειρηματικής Ευφυΐας – εάν αυτές δεν εφαρμοστούν στην τωρινή, κρίσιμη περίοδο της ύφεσης:

  • Λόγω έλλειψης πληροφοριών, διαδικασιών και εργαλείων, μέχρι το 2012 πάνω από το 35% από τις 5.000 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, θα αποτύχουν να λάβουν διορατικές αποφάσεις για σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις και αγορές τους.
  • Μέχρι το 2012, οι επιχειρηματικές μονάδες θα ελέγχουν τουλάχιστον το 40 % του προϋπολογισμού που θα αποδίδονταν στην επιχειρηματική ευφυΐα.
  • Μέχρι το 2012, το ένα τρίτο των αναλυτικών εφαρμογών για τις επιχειρηματικές διαδικασίες θα παραδίδεται μέσα από καθυστερήσεις και εμπόδια στις εφαρμογές.

Don’t get angry, get everything
Για να αποφύγουν αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, πολλές εταιρείες έχουν αρχίσει να επιμένουν στην αναβίωση παρά στην επιβίωσή τους, με τη βοήθεια του ΒΙ, το οποίο παραμένει μια από τις καλύτερες πηγές για ανάπτυξη, καινοτομία και ορθολογισμό. Αλλωστε, στη νέα εποχή του computing αναπόφευκτα θα σχηματιστεί η κατεύθυνση του ΒΙ, καθώς η πανταχού παρουσία των υπολογιστών έχει δημιουργήσει μια νέα γενιά καταναλωτών που αναμένουν άμεση ικανοποίηση. Αυτό που θέλουν δεν είναι να εξερευνήσουν, αλλά να βρουν. Δεν θέλουν χάρτη, αλλά GPS να τους πουν πού να πάρουν τη στροφή.

Οι απαιτήσεις από τις δυνατότητες και interfaces του συστήματος ΒΙ βασίζονται στα προϊόντα καταναλωτών και στις εμπειρίες συστημάτων. Οι χρήστες δεν θα ανεχθούν να βομβαρδιστούν με πληροφορίες για να ενημερωθούν για το πώς να το χρησιμοποιήσουν, αλλά ούτε και η ανάγκη για παραγωγή θα το επιτρέψει.

Περισσότερες αποφάσεις πρέπει να αυτοματοποιηθούν και περισσότερες πληροφορίες μέσα σε ένα συνετό πλαίσιο πρέπει να αναλογιστούν. Οι αποφάσεις για εξυπηρέτηση πελατών δεν μπορούν να λαμβάνονται μόνο βάσει της ιστορίας του πελάτη ή σύμφωνα με την παρούσα συναλλαγή, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Στο σύγχρονο κόσμο, δεν είναι αρκετό να κάνει κανείς μερικές εικασίες με την ελπίδα ότι μια από αυτές θα είναι αρκετή, όταν υπάρχουν πάμπολλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση. Τα συστήματα ΒΙ πρέπει να στηρίξουν αυτές τις ανάγκες.

Οι Τοπ 10 τάσεις και εργαλεία της Επιχειρηματικής Ευφυΐας
Παράλληλα με το τέλος του 2009, μπαίναμε και στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Σε αυτή τη νέα, προκλητική δεκαετία, τα δεδομένα και τα analytics θα ανανεωθούν, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη έμφαση σε κάθε επιχείρηση παγκοσμίως, καθώς οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων που στηρίζονται στα δεδομένα θα διευκολύνουν το επιχειρηματικό ένστικτο.

1. Ενίσχυση διακυβέρνησης προγραμμάτων ΒΙ και ενοποίησης των πληροφοριών
Για πολλά χρόνια, οι αποθήκες πληροφοριών και τα περιβάλλοντα ΒΙ δομούνταν πάνω σε μια εφαρμογή ή μια αναφορά ανά περίπτωση. Ο προϋπολογισμός των projects δεν επέτρεπε μια ολιστική προσέγγιση στην ενοποίηση των πληροφοριών και, συνήθως, αυτό δεν κρινόταν απαραίτητο. Πρόσφατα όμως, μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν μια συντονισμένη προσέγγιση σε όλη την εταιρεία ως προς την ενοποίηση των πληροφοριών, επιτρέποντας τη δια-λειτουργική ανάλυση και τη δια-εταιρική διαχείριση απόδοσης, και τη βελτίωση των εφαρμογών, όπως τη διαχείριση ρίσκου και πελατών. Οι προσπάθειές τους οδηγούν σε μείωση κόστους και περιττών projects. Σύμφωνα, μάλιστα, με την Gartner, η μείωση των δαπανών που θα επιτευχτεί μπορεί να ξεπερνά το 20 τοις εκατό.

2. Διευρύνοντας τη χρήση προηγμένων analytics
Τα προηγμένα analytics είναι ο κυριότερος μοχλός διευκόλυνσης που θα μετατρέψει τις πληροφορίες σε γνώση. Η πίεση για τη χρήση των πληροφοριών στις αποφάσεις πραγματικού χρόνου αλλά και στη πρόβλεψη επιχειρηματικών δράσεων, αυξάνεται δραματικά. Μια κοινή προσέγγιση είναι η απόσπαση πληροφοριών από την Εταιρική Αποθήκη Πληροφοριών (ΕΑΠ) σε αναλυτικά marts. Στο στάδιο προετοιμασίας τους, οι πληροφορίες συχνά αποσπώνται από την ΕΑΠ, οι οποίες, εάν δεν διαχειριστούν σωστά, μπορεί να δημιουργήσουν μια εσφαλμένη εκδοχή της πραγματικότητας. Για να αποφευχθούν τα λάθη και να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις, οι τεχνολογικοί πάροχοι θα αρχίσουν να επιμένουν στην καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις πληροφορίες και τις προηγμένες αναλυτικές.

3. Μια νέα γενιά καθοδηγεί τις νέες προτεραιότητες
Στα πρώτα χρόνια του data warehousing και του ΒΙ, η παραδοσιακή σοφία αφορούσε τη δόμηση μιας μόνο αγοράς πληροφοριών, μιας μόνο εφαρμογής ή ενός μόνο τμήματος κάθε φορά. Με τη νέα χιλιετία, οι μεγάλοι οργανισμοί που ήταν πλήρως αφοσιωμένοι στις αγορές πληροφοριών και αναζητούσαν μια αποκλειστική εκδοχή της πραγματικότητας, η τάση κινήθηκε προς την εδραίωση και δόμηση μιας κεντρικής αποθήκης πληροφοριών. Η νέα γενιά συστημάτων ΒΙ πρέπει να χρησιμοποιήσει πολλαπλές πληροφορίες, να βρίσκει αυτές που χρειάζονται, να αποσπά τις πιο σχετικές, να τις συγκεντρώνει από πολλές πηγές, να τις αναλύει και να τις ενσωματώνει στις σχετικές εφαρμογές. Οι προσδοκίες απόδοσης, ακρίβειας και σχετικότητας, όπως έχουν τεθεί από το Google λόγου χάρη, υπαγορεύουν τη χρήση μιας ογκώδους παράλληλης επεξεργασίας και νέων τεχνολογιών, όπως η προηγμένη οπτικοποίηση, η διαδικασία in-memory και η διαχείριση όγκου εργασίας.

4. Επεξεργασία περίπλοκων περιπτώσεων
Η Επεξεργασία Περίπλοκων Περιπτώσεων (ΕΠΠ) μπορεί να αναλύσει και να συσχετίσει πολλές βασικές περιπτώσεις για να άγει στο συμπέρασμα περίπλοκων συνδέσεων και να βρει πρότυπα στη ροή πληροφοριών από το Διαδίκτυο, το e-mail, και ούτω καθεξής. Εκεί που το παραδοσιακό ΒΙ αναλύει πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην ΕΑΠ, η ΕΠΠ αναλύει ροές, υπολογίζοντας συνεχώς τα ευρήματα, καθώς εισάγονται και ανανεώνονται οι νέες πληροφορίες, επιτρέποντας τον υπολογισμό πολλών άλλων μετρικών και δυναμικών στην ανάληψη μιας απόφασης. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη απάντηση σε απειλές και ευκαιρίες, και αυτοματοποιεί τη λήψη αποφάσεων με έναν τρόπο που μειώνει τα λάθη και παρέχει συνέπεια και ορθή επανάληψη.

5. Ενοποίηση και ανάλυση των αδόμητων και ημι-δομημένων πληροφοριών
Η ποιότητα της πληροφορίας πάντα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά των συστημάτων πληροφοριών. Πλέον, η ποιότητα και η ενσωμάτωση όλων των πληροφοριών θα πρέπει να αλληλοσυνδέονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μεταφέρεται μόνο καθαρή πληροφορία. Οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν συστήματα διαχείρισης περιεχομένου για να ελέγξουν και να ερευνήσουν το αδόμητο περιεχόμενο, αλλά έχουν περιορισμένες ικανότητες στη χρήση των πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων. Οι αναλυτικές κειμένων είναι μεγάλη πρόκληση, και δύσκολο να αποτιμηθούν σε μεγάλους όγκους πληροφοριών. Η ένωση δομημένων και αδόμητων πληροφοριών μαζί, είναι ακόμη πιο περίπλοκη. Παράλληλα, είναι όλο και πιο δύσκολο να μπορεί κανείς να συλλέξει πληροφορίες από περιεχόμενα που προήλθαν όχι μόνο από μέσα από την επιχείρηση, αλλά και απ’ έξω.

Οι δομημένες, ημι-δομημένες και αδόμητες πληροφορίες θα μπορέσουν να απορρέουν, να μετατρέπονται και να φορτώνονται μέσω μιας περίπλοκης πλατφόρμας διαχείρισης πληροφοριών, χάρη στην εξισορρόπηση των δυνατοτήτων των analytics που συνεχίζουν να μεγαλώνουν σε σημαντικότητα και να τα συνδυάζουν με δυνατότητες virtualization πληροφοριών. Υπάρχουν πάροχοι που έχουν αρχίσει να πειραματίζονται με αυτή τη συγχώνευση, και στο μέλλον θα δούμε ακόμη μεγαλύτερες εξελίξεις.


6. Η υπόσχεση της τεχνολογίας
Μια από τις πιο αποθαρρυντικές προκλήσεις στη συνένωση των πληροφοριών, είναι ο καθορισμός μιας εταιρικής λύσης στη διαχείριση metadata. Πολλά υπάρχοντα συστήματα βασίζονται στους προγραμματιστές για να κωδικοποιήσουν δια χειρός τις αλλαγές κάθε εφαρμογής, στους διευθυντές πληροφοριών για να διαιτητεύσουν στους συγκρουόμενους όρους και χρήσεις πληροφοριών, και στους υπεύθυνους περιεχομένου για να κατηγοριοποιήσουν τις εισερχόμενες πληροφορίες. Δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν χειροκίνητα οι πληροφορίες από τις διαφορετικές πηγές, αλλά ούτε και αρκετό ανθρώπινο δυναμικό. Χρειάζονται νέες προσεγγίσεις και τα semantic technologies παίζουν μεγάλο ρόλο στη λύση τους.

Τα εύχρηστα interfaces είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Οπως το Διαδίκτυο επαναπροσδιόρισε το user interface μας την περασμένη δεκαετία και όπως έκανε το iPhone τα τελευταία χρόνια, οι αναλυτικές εφαρμογές θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την αρχιτεκτονική των εφαρμογών με μεθόδους visualization. Στο Semantic Web 3, το οποίο αποτελεί προέκταση του παρόντος Web, η πληροφορία έχει καθαρή έννοια ώστε οι υπολογιστές να μπορούν να συσχετίζουν τις πληροφορίες με τρόπο που έχει συνοχή και να τις ερμηνεύουν αναλόγως.

7. Τα εργαλεία SaaS και Cloud συμμετέχουν σημαντικά
Σε αυτή τη νέα εποχή computing έχει γίνει μια στροφή στο cloud computing. Το 2010, καθώς οι υπηρεσίες cloud επιχειρηματικού επιπέδου αναδύονται, το ΒΙ στο cloud θα αρχίσει να αποκομίζει δύναμη, με την υπόσχεση της συνεργασίας, τη χρήση εξωτερικών πληροφοριών, μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση σε περιπλοκότητες και εξάρτηση από το ΙΤ.

Επίσης, σε μεγάλο βαθμό, θα μπορούσε κανείς να πει ότι φέτος ήταν η χρονιά SaaS, χάρη στα αμέτρητα πλεονεκτήματά του, κάτι που φάνηκε από την αυξημένη επένδυση σε SaaS BI παρόχους. Η τεράστια επιτυχία του ίσως αποτελεί ένδειξη ότι θα αποτελέσει το νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Το hardware υποδομής, το software πλατφόρμας και οι γενικές εφαρμογές χρήστη θα διατίθενται ευρέως και ως κάτι σύνηθες.

8. Το Excel παραμένει αρωγός
Η Micorosoft έχει επενδύσει πολλά στο Excel, το νούμερο ένα εργαλείο αναλύσεων, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του, καθώς διανύει τη δεύτερη δεκαετία ζωής του. Η υιοθέτησή του, άλλωστε, δεν δείχνει να περνάει ύφεση. Πολλοί πάροχοι μάταια έχουν αποπειραθεί να το εκτοπίσουν, αλλά δεν είναι κάτι που προβλέπεται να επιτευχθεί σύντομα.

9. Τα κινητά οδηγούν την παραγωγικότητα
Η πληροφορία κατ’ απαίτηση, η ταχύτερη επικοινωνία και η μεγαλύτερη παραγωγικότητα είναι τρεις από τους καλύτερους λόγους που μια επιτυχημένη εταιρεία αξίζει να δομήσει ένα infrastructure για κινητά τηλέφωνα. Με την εισαγωγή των smart phones και την αυξημένη ωριμότητα της πλατφόρμας των κινητών, είναι ξεκάθαρο ότι τα κινητά τηλέφωνα θα αποτελέσουν προέκταση του Η/Υ. Χρησιμοποιώντας εφαρμογές για να δημιουργήσουν εταιρικά συστήματα, θα επιτρέψουν στους χρήστες τους να παίρνουν αποφάσεις, καθώς και να εκτελέσουν οδηγίες στο σύγχρονο περιβάλλον. Οι κινητές συσκευές θα αναδειχθούν στο κατ’ εξοχήν εργαλείο παραγωγής, όπως συνέβη την προηγούμενη δεκαετία όταν τα laptop αντικατέστησαν τα desktop.

10. Η κοινωνική δικτύωση ως το επόμενο οχυρό του ΒΙ
Μια σημαντική επίδραση στη συνέχιση της εξέλιξης του ΒΙ είναι η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στις μεθόδους συνεργασίας και διάδρασης, και στη βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας. Τα δυναμικά κανάλια συζήτησης (blogs, online κοινότητες, Twitter, Facebook, LinkedIn, και άλλα) προσελκύουν τους πελάτες, τις προβλέψεις, τους συνεργάτες, τους έχοντες τη δυνατότητα να επηρεάζουν και τους υπαλλήλους – αγγίζοντας σχεδόν κάθε συνιστώσα στην αλυσίδα αξιών. Κυρίως, αυτά τα κανάλια ανασχεδιάζουν τους τρόπους που οι πελάτες αξιολογούν και επιλέγουν προϊόντα, το πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται το εκάστοτε όνομα/brand, το πώς εξελίσσονται οι επιχειρηματικές διαδικασίες, και το πώς συνεργάζεται ο κόσμος μεταξύ του.

Οι τεχνολογίες χρησιμοποιούν εξελιγμένες αναλυτικές για να κατανοήσουν τις περίπλοκες έννοιες της κοινωνικής ευφυΐας αυτών των αδόμητων πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν κοινωνικές συμπεριφορές, τάσεις, σχέσεις και γνώσεις, κουβαλώντας υποκειμενικές ιδιότητες που δεν κατηγοριοποιούνται εύκολα. Στο μέλλον, θα δούμε τη διευρυμένη χρήση αυτών των εφαρμογών καθώς θα καρποφορήσουν πληροφορίες πολλών ειδών.