Τα ζαχαροπλαστεία Passarella αποφάσισαν να προχωρήσουν σε Unified Communication & security λύσεις, επιλέγοντας τη SiEBEN για την υλοποίηση λύσης της Cisco που περιλάμβανε Voice & Security προϊόντα και υπηρεσίες.

Η χρήση της Cisco Unified Communication λύσης που έχει επιλέξει η εταιρεία αυξάνει το επίπεδο συνεργασίας (collaboration) μεταξύ των χρηστών, απλοποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομεί σημαντικούς πόρους για την ίδια την επιχείρηση. Ειδικότερα, με την χρήση του Telepresence εξοικονομείται κόστος από πιθανά ταξίδια που έπρεπε να γίνουν. Επιπρόσθετα, απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου της εταιρείας ήταν η εγκατάσταση ασφαλών IPSec Site to Site VPNs, για την ασφαλή και σταθερή σύνδεση μεταξύ των Κεντρικών γραφείων με τα καταστήματα.