Η σημασία της πιστοποίησης DevOps (DevOps Institute - DOI) αυξάνει μέρα με την ημέρα την αξία της, πόσο μάλλον όταν μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης των υπαλλήλων της, αλλά και με τις απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές μια εταιρεία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων της.

Η τεχνολογία από τη φύση της κινείται ανοδικά με ραγδαίους ρυθμούς, μεταμορφώνοντας σταδιακά όλες τις πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας, γεγονός που είναι ταυτόχρονα συναρπαστικό και ανησυχητικό. Εταιρείες και επαγγελματίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση για ταχύτερη προσαρμογή στις προκλήσεις που θέτουν, τόσο ο ανταγωνισμός, όσο και οι προσδοκίες της αγοράς. Ταυτόχρονα, τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ολοένα και μεταβαλλόμενες ανάγκες μας. Αλήθεια, με ποιο τρόπο μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα καταρρεύσουμε κάτω από το βάρος της ίδιας μας της ανάπτυξης;

Ταχεία ανάπτυξη δίχως σταθερά θεμέλια μεταφράζεται σε αποτυχία!
Όσο η εξάρτησή μας από την τεχνολογία αυξάνεται, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτήν. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες τους, η οποία όμως απαιτεί και προϋποθέτει σύγχρονες υποδομές, αξιόπιστα συστήματα, καθώς επίσης και εξειδικευμένο προσωπικό. Παρόλα αυτά, η ζήτηση ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά!

Καθώς προσπαθούμε αγωνιωδώς να “γεφυρώσουμε” το χάσμα, διαβλέπουμε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων να στρέφονται προς τη μελέτη των νέων τεχνολογιών. Ανεξάρτητα όμως από τη συγκεκριμένη τάση, η ζήτηση για υψηλής ειδίκευσης επαγγελματίες πληροφορικής όλων των επιπέδων φαίνεται να αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα από ότι το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να τους παράγει.

Βέλτιστες πρακτικές και αειφόρος ανάπτυξη
Μέσα από την καθημερινή τριβή με το αντικείμενό τους, οργανισμοί, εταιρείες και επαγγελματίες έχουν ανακαλύψει μεθόδους που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και προκλήσεις της δουλειάς τους. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι μπορούν να μοιραστούν και να διδαχθούν σε άλλους επαγγελματίες, για την άμεση εφαρμογή στην καθημερινή ροή εργασίας. Η πιστοποίηση αποτελεί το “κλειδί” σε αυτή τη διαδικασία.

Η παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματιών, καλύπτει την ανάγκη των οργανισμών για διαρκή ανάπτυξη, εκπαίδευση και αξιολόγηση του εργατικού τους δυναμικού. Συγχρόνως, χάρη στην ευρεία διαθεσιμότητά τους και το μικρό τους κόστος συγκριτικά με την παραδοσιακή εκπαίδευση, τα εν λόγω προγράμματα επιτρέπουν στους επαγγελματίες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, αυξάνοντας τις ευκαιρίες τους στην εν γένει αγορά εργασίας.

Το παράδειγμα του DevOps
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πιστοποίηση DevOps, του DevOps Institute (DOI). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βασίζεται στην αρχή ότι μια εταιρεία έχει καλύτερα αποτελέσματα στην συνολική διαδικασία της ανάπτυξης εφαρμογών όταν στην ομάδα των προγραμματιστών της συμμετέχει και η αντίστοιχη ομάδα των χρηστών του ίδιου του συστήματος (Operations).

Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνήθη πρακτική του να δουλεύουν οι εν λόγω ομάδες απομονωμένες και κατ’ επέκταση να χάνεται ο βασικός σκοπός του εγχειρήματος, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να μην αντικατοπτρίζει τις ανάγκες του χρήστη.

Με την κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων της, αλλά και με τις απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές μια εταιρεία είναι σε θέση να μπορεί να πετύχει ανώτερο επίπεδο συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων της. Αποτέλεσμα; Ακόμη καλύτερη απόδοση και σαφώς ανταγωνιστικότερα προϊόντα.