Πριν από λίγες ημέρες η BOUSSIAS διοργάνωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ένα αποκλειστικό συνέδριο για την Λειτουργική Αριστεία (2o Operational Excellence Conference). Σκοπός του, μεταξύ άλλων, να αναδείξει τη σημασία της αρμονικής επιχειρησιακής λειτουργίας, μέσω της ανάπτυξης και διατήρησης κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης.

Ένας από τους κεντρικούς ομιλητές, ο Γιάννης Σπυρόπουλος, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της OCTANE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, αναφέρθηκε στη σημασία των KPIs για την ανάπτυξη και εξέλιξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Μάλιστα, εξαιτίας του έντονου -εν πολλοίς και προβληματικού- πλαισίου στο οποίο διεξάγεται σήμερα το επιχειρείν στη χώρα μας, οι εν λόγω δείκτες απόδοσης είναι περισσότερο σημαντικοί παρά ποτέ για την ομαλή λειτουργία εταιρειών και οργανισμών.

Αρκεί να σημειωθεί πως ο κ. Σπυρόπουλος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ανέφερε πως με το πέρασμα του χρόνου η εταιρεία του έχει αναπτύξει κάτι περισσότερα από 4.000 απόλυτα εξειδικευμένα όσο και στοιχειοθετημένα KPIs, τα οποία αφενός μεν σχετίζονται με κάθε δυνατή έκφανση και λειτουργία της επιχείρησης και αφετέρου δε προέκυψαν στην πράξη και από τις ανάγκες. Τα KPIs, πλέον, αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για την “υγεία” των σύγχρονων επιχειρήσεων, καθώς ξεκαθαρίζουν την ουσία από τις εντυπώσεις, καταδεικνύοντας πρωτίστως την αποτελεσματικότητα μιας εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα “δείχνουν” τυχόν αδυναμίες, λάθη ή αστοχίες που λαμβάνουν χώρα και μπορούν να βελτιωθούν προς όφελός τους.

Αυτά, βεβαίως, προϋποθέτουν τον εκ των προτέρων προσεκτικό σχεδιασμό, την προσμέτρηση ποικίλων παραμέτρων, καθώς επίσης και την τροφοδότηση με τα κατάλληλα δεδομένα. Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προχωρήσουν σε μια εκτενή ενδοσκόπηση με “ανοικτά” χαρτιά, έχοντας υπόψιν τους πως αποτελεί ένα αποφασιστικής σημασίας βήμα για την μελλοντική τους πορεία. Κατ’ επέκταση, οφείλουν να αντιμετωπίσουν την όλη διαδικασία της θέσπισης και εφαρμογής KPIs ως ένα σημαντικό μέρος της συνολικής στρατηγικής τους.