Σε αναβάθμιση του υφιστάμενου ERP βρίσκεται η κυπριακή αλυσίδα supermarkets Papantoniou, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX.

To έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, γίνεται σε συνεργασία με την NexTech και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο, ενώ θα συνοδεύεται από αλλαγές (αναβαθμίσεις) στις υποδομές της εταιρείας. Σε δηλώσεις του στο NetFAX o B. Π. Μητριτσάκης, IT Manager της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι γίνεται αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος, «η οποία θα βελτιστοποιήσει το replenishment με τις νέες λειτουργίες που θα περιλαμβάνει, ενώ θα προσφέρει και σημαντικά πρόσθετα οφέλη».

Το ΙΤ παίζει σημαντικό ρόλο για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που θα επιδράσουν θετικά στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Για παράδειγμα, ανέλαβε τη μετάβαση σε τηλεφωνικό σύστημα VoIP, το οποίο ενεργοποίησε την ενδοεπικοινωνία σε όλα τα καταστήματά της, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την παραγωγικότητα του προσωπικού.