Συνεχίζεται η πιλοτική εγκατάσταση της δοκιμαστικής έκδοσης του επερχόμενου λειτουργικού συστήματος της Microsoft, Windows 7, στις ελληνικές επιχειρήσεις: Δ.Ε.Η. (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) και Τράπεζα Πειραιώς.

Η υιοθέτηση του νέου προϊόντος από τις δύο παραπάνω εταιρείες εντάσσεται στην προσπάθεια της Microsoft να αναπτύξει μια αμφίδρομη επικοινωνία με τους χρήστες και να αξιοποιήσει εποικοδομητικά τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη και διάθεση ενός άρτιου προϊόντος, που θα ανταποκρίνεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες επιχειρήσεων και καταναλωτών.