Νέα έρευνα της Kaspersky Lab δείχνει ότι τα στελέχη του τομέα της Πληροφορικής αγνοούν μία ολόκληρη γενιά κυβερνο-υπερασπιστών, καθώς βασίζουν τις αποφάσεις προσλήψεων στην εργασιακή εμπειρία και το επίπεδο εξειδίκευσης, παρά στον ενθουσιασμό, τις ικανότητες και τα βασικά γνωρίσματα της προσωπικότητας του κάθε υποψήφιου.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 12.000 καταναλωτές και επαγγελματίες του τομέα της Πληροφορικής από όλη την Αμερική και την Ευρώπη έδειξε ότι το ένα τρίτο (30%) των επαγγελματιών του τομέα της Πληροφορικής αισθάνεται ότι η αποδεδειγμένη εμπειρία στον «τομέα» είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο που πρέπει να κατέχει ένας υποψήφιος εργαζόμενος, ακολουθούμενη άμεσα από βαθιά γνώση των πληροφοριακών συστημάτων (24%).

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επαγγελματίες της Πληροφορικής εντοπίζουν σαν σημαντικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει κάποιος για να δουλέψει στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων την ικανότητα να μπορεί να σκέφτεται έξω από τα τετριμμένα (44%), να μπορεί να δουλέψει εκτός των συνηθισμένων συνθηκών εργασίας (39%) και των επίσημων δομών (38%).

Το ένα τρίτο (35%) επίσης συμφωνεί ότι είναι σημαντικό ο υποψήφιος να έχει μία έμφυτη περιέργεια για το αντικείμενο. Η πλειονότητα των επαγγελματιών Πληροφορικής θεωρεί ότι οι νέοι διαθέτουν αυτά τα κύρια γνωρίσματα. Τα τρία τέταρτα (76%) αυτών δηλώνουν ότι οι νέοι μπορούν να σκεφτούν πέρα από τα τετριμμένα, το 72% δηλώνει ότι μπορούν να δουλέψουν εκτός των συνηθισμένων συνθηκών εργασίας και το 80% εκτός των επίσημων δομών.

Το 81% συμφωνεί ότι έχουν την έμφυτη περιέργεια για το πως λειτουργεί το αντικείμενο.
Τέλος, το 71% αγνοεί την ύπαρξη μεταπτυχιακών ευκαιριών στον κυβερνοχώρο και το 73% δεν έχει σκεφτεί ποτέ να ακολουθήσει μια καριέρα στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. Σχεδόν οι μισοί (47%) νέοι έχουν ελάχιστη ή καμία γνώση του τι κάνει ένας ειδικός στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας.