Στις αρχές Δεκεμβρίου, οι Arηs Developments και Arηs Developments Belgium ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης ISO-27001: 2013.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση καλύπτει δραστηριότητες Analysis, Design, Development, Consultancy, Sales, Delivery, Installation, Services and Support συστημάτων Πληροφορικής. Το ISO-27001: 2013 είναι ένα πολύ σημαντικό security framework που πιστοποιεί την ικανότητα της Arηs να διαχειρίζεται και να προστατεύει εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βασισμένο στα πρότυπα ISO. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ισχύει έως το 2020 με ενδιάμεσους ελέγχους σε ετήσια βάση. Tο επόμενο βήμα είναι η πιστοποίηση της Arηs Developments Hellas και των υπολοίπων θυγατρικών του Ομίλου Arηs Group μέσα στο 2018.