Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη που έκανε η IDC καθ’ εντολής της ESET για την προσέγγιση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο νόµο GDPR, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά µε τον κανονισµό.

Σχεδόν το 78% των ιθύνοντων σε θέµατα IT σε περισσότερες από 700 ευρωπαϊκές εταιρίες είτε δεν κατανοούν πως θα τις επηρεάσει ο κανονισµός ή δεν τον γνωρίζουν καθόλου. Η κρυπτογράφηση είναι ζητούµενο για το 36% των ερωτηθέντων. Όπως καταγράφει, επίσης, η έρευνα  από τις εταιρείες που γνωρίζουν τον Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων,  το 20% ισχυρίζεται ότι έχει ήδη συµµορφωθεί, το 59% αναφέρει ότι προσπαθεί να οδηγηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, και το 21% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου έτοιµο. Η IDC διεξήγαγε την έρευνα της µεταξύ επαγγελµατιών του IT χώρου σε περισσότερες από 700 επιχειρήσεις στην Τσεχική Δηµοκρατία, τη Γερµανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβακία, την Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του 4ου τριµήνου του 2016.