Ηγετική θέση αναφορικά με τους κορυφαίους τεχνολογικούς παρόχους «έξυπνων» πόλεων κατέχουν οι IBM και Cisco στην πρόσφατη μελέτη “Navigant Research Leaderboard Report: Smart City Suppliers” της Navigant Research.

Στην εν λόγω έρευνα, εξετάζεται τόσο η στρατηγική όσο και η διαδικασία της εκτέλεσης συνολικά 16 κορυφαίων παρόχων τεχνολογικών λύσεων για «έξυπνες» πόλεις. Με βάση την ίδια μελέτη αποδεικνύεται πως μπορεί οι IBM και Cisco να ηγούνται της σχετικής κατηγορίας, ωστόσο ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός από άλλους «παίκτες» που πρωτίστως δραστηριοποιούνται στον εν γένει τεχνολογικό τομέα προχωρούν σε επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των δυνατοτήτων τους στις «έξυπνες» πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Siemens, Huawei, SAP, Panasonic και General Electric (GE). Όσο για το τι ενδιαφέρει περισσότερο τους εν λόγω τεχνολογικούς παρόχους, αυτό δεν είναι άλλο από το εντεινόμενο ενδιαφέρον σχετικά με τις εφαρμογές Internet of Things για αστικά κέντρα, τις λύσεις big data, καθώς επίσης και την μεταβολή στην προσέγγιση εκ μέρους των ίδιων των πόλεων σχετικά με την ενεργειακή τους πολιτική, την κινητικότητα στα αστικά κέντρα κ.ο.κ.