Η γνώμη μου είναι ότι μια αξιολόγηση ITSM δεν έχει καμία απολύτως αξία από μόνη της. Ο μόνος λόγος για να εκτελεστεί μια αξιολόγηση είναι αυτή να αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου έργου που έχει στόχο την ενίσχυση επιχειρηματικής αξίας (business value) στον οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή είναι ευθύνη του ευρύτερου πλαισίου του έργου να κατανοήσει τι απαιτείται από την αξιολόγηση και αυτό με την σειρά του θα προσδιορίσει την έκταση της αξιολόγησης, καθώς και το αν θα πρέπει να υπάρχει μια εξωτερική αξιολόγηση ή αν οργανισμός σας μπορεί να εκτελέσει την αξιολόγηση σε μορφή self-assessment.

Για παράδειγμα, ο οργανισμός ενδέχεται να θέσει ένα στρατηγικό ερώτημα όπως «Πώς μπορώ να διαφοροποιήσω τον εαυτό μου ως πάροχο υπηρεσιών;». Μέρος της απάντησης στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει τη διεξαγωγή της αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, η αξιολόγηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από κάποιον που διαθέτει στοιχεία αναφοράς (benchmark data) του κλάδου του οργανισμού σας, με σκοπό να συγκριθείτε με άλλους παροχείς υπηρεσιών. Το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης είναι πιθανό να είναι αρκετά ευρύ, καλύπτοντας πολλές διεργασίες ITSM, ακόμα και την επέκταση σε περιοχές όπως είναι η ικανοποίηση πελατών.

Εναλλακτικά, ο οργανισμός σας ίσως να διερωτηθεί «Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ικανότητα να διαχειριζόμαστε συμβάντα και προβλήματα;». Αυτό θα απαιτήσει πιθανότατα μια πιο περιορισμένη σε εύρος αξιολόγηση ή self-assessment, δεσμεύοντας λιγότερους ανθρώπους και συγκρίνοντας την υφιστάμενη κατάσταση με τη βιομηχανία των good practices, όπως τεκμηριώνονται στο ITIL ή ISO / IEC 20000. Φυσικά, στην περίπτωση του self-assessment πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο στέλεχος που θα μπορεί να κατανοήσει, να αναλύσει και να επεξεργαστεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Όποιος κι αν είναι ο λόγος για την ITSM αξιολόγησή σας, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη στο scope περισσότερα σημεία απ’ ότι μόνο διεργασίες, όπως για παράδειγμα διακυβέρνηση Πληροφορικής, vision & mission, συνήθειες, συμπεριφορές, κουλτούρα του οργανισμού, εργαλεία και τεχνολογίες, καθώς και διεργασίες.