Υπάρχει κάποιο καλό εστιατόριο εδώ κοντά; Ποιο φαρμακείο εφημερεύει σήμερα; Πού μπορώ να βρω έναν υδραυλικό; Και τα 3 αυτά ερωτήματα είναι χαρακτηριστικές αναζητήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι μηχανισμοί τοπικής αναζήτησης, οι οποίοι παράλληλα αποτελούν και μηχανισμούς στοχευόμενης τοπικής προβολής για ΜΜΕ και επαγγελματίες.

Μια μικρή ιστορική αναδρομή: Ο 1ος δομημένος μηχανισμός τοπικής αναζήτησης που εμφανίσθηκε, είναι σίγουρα ο έντυπος κατάλογος, ο οποίος κατηγοριοποίησε την πληροφορία με βάση την περιοχή και την παρεχόμενη υπηρεσία (ΤΙ και ΠΟΥ) και που σαφώς μέχρι την εμφάνιση του Διαδικτύου ήταν η μοναδική αξιόπιστη επιλογή για αναζήτηση, καθώς και προβολή σε τοπικό επίπεδο.

Με την έλευση του Διαδικτύου εμφανίστηκαν αρχικά τα websites των εταιρειών που διαχειρίζονταν τους έντυπους καταλόγους (κληρονομώντας τη λειτουργία TI και ΠΟΥ) και την κατηγοριοποίηση, ενώ τότε οι γενικές μηχανές αναζήτησης (Search Engines) δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο τοπικό κριτήριο με επιτυχία.

Οι εξελίξεις
Τα τελευταία 4-5 χρόνια, οι εξελίξεις στον τομέα είναι καταιγιστικές, καθώς οι επενδύσεις είναι σημαντικές και το αντικείμενο προσεγγίζεται από πολλούς και διαφορετικής αφετηρίας μηχανισμούς. Παρακάτω παραθέτω τις κύριες εξελίξεις ανά προσέγγιση:

Μηχανές τοπικής αναζήτησης (Local Search Engines): Πρόκειται για μηχανές αναζήτησης που έχουν αναπτυχθεί ώστε να προσφέρουν εξειδικευμένες τοπικές υπηρεσίες αναζήτησης (για μια πόλη/ χώρα), οι οποίες είτε είναι γενικής χρήσης, είτε εξειδικευμένες σε ένα αντικείμενο (π.χ. εστιατόρια). Βασικό χαρακτηριστικό τους αποτελεί το ότι διαθέτουν επιβεβαιωμένες και πλήρεις πληροφορίες (επωνυμία, αντικείμενο τηλέφωνο και θέση), αφού έχουν άμεση επαφή με τις ΜΜΕ και τους επαγγελματίες, οι οποίοι τους εμπιστεύονται τη διαχείριση της εικόνας τους.

Γενικές μηχανές αναζήτησης (Search Engines): Για να γίνουν πιο εστιασμένες στο τοπικό επίπεδο, έδωσαν τη δυνατότητα στις ΜΜΕ και στους επαγγελματίες, να δημιουργήσουν τις δικές τους τοπικές ιστοσελίδες και ταυτόχρονα τροποποίησαν τους αλγόριθμους τους, ώστε να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία τοπικής αναζήτησης: τη διεύθυνση, την επωνυμία και το τηλέφωνο. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι πλέον στα αποτελέσματά τους, κυρίαρχη θέση έχουν τα τοπικά listings, τα οποία εμφανίζονται πάνω στο χάρτη με τα βασικά τους στοιχεία επικοινωνίας.

Social Networks: Τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης είναι μαζί μας σχετικά λίγο καιρό, αλλά έχουν ήδη εισέλθει πολύ δυναμικά στον τομέα, ιδίως με τις check-in δυνατότητες που δίνουν στους χρήστες τους και τα reviews. Πλέον, αποτελούν πολύ σημαντικό σημείο εύρεσης πληροφορίας ειδικά για τις κατηγορίες lifestyle.

Deal Sites: Ναι, και τα sites προσφορών έχουν κομμάτι από την πίτα της τοπικής αναζήτησης, καθώς δίνουν τη δυνατότητα εύρεσης τοπικής εμβέλειας υπηρεσιών. Premium χώρος αναζήτησης ιδίως για lifestyle υπηρεσίες/ προϊόντα που βασικό κριτήριο έχουν την τιμή της υπηρεσίας.

The Smart phone factor
Και μετά από όλα αυτά είμαστε πλέον στην εποχή των smart phones, που αλλάζουν το τοπίο ξανά, καθώς δεν πρόκειται απλά για ένα νέο μέσω πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αλλά για έναν εντελώς νέο τρόπο διάδρασης, πολύ πιο προσωπικό. Το κινητό είναι πάντα μαζί μας, «γνωρίζει» πού βρισκόμαστε (geolocation), χαρακτηριστικά που αλλάζουν την αναζήτηση και την μετατρέπουν από τοπική σε «κοντά μου».

Η τελευταία τάση είναι η σύγκλιση όλων των παραπάνω, καθώς οι μηχανές αναζήτησης (γενικές και τοπικές) αρχίζουν να χρησιμοποιούν social στοιχεία, να προσφέρουν προσφορές (τοπικές μηχανές) και να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις δυνατότητες των σύγχρονων Smart phones.

…and the winner is…
Το μέλλον φαίνεται πολλά υποσχόμενο για τις εταιρείες που έχουν καταφέρει να συνδυάσουν αρμονικά τα διαφορετικά κανάλια παροχής τοπικής πληροφορίας (έντυπο, Διαδίκτυο, smart phones), παρέχοντας στο χρήστη έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση και στις ΜΜΕ και τους επαγγελματίες το όχημα για τη συνολική προβολή τους στην τοπική αγορά.

Καλές αναζητήσεις…

Ο Βασίλης Πάτρας είναι Digital Services Director του Vrisko.gr του ομίλου Newsphone Hellas