Το CloudStore, το οποίο εγκαινίασε το βρετανικό δημόσιο μέσα στο Φεβρουάριο, αποτελεί ένα αξιοζήλευτο παράδειγμα εθνικής στρατηγικής Πληροφορικής.

Πρόκειται για μια πλατφόρμα στην οποία οι φορείς του δημοσίου μπορούν να βρουν όλες τις υπηρεσίες cloud computing (από υποδομή και εφαρμογές, μέχρι πλατφόρμες και σύμβουλους υλοποίησης) που μπορούν να προμηθευτούν από 257 διαφορετικές εταιρείες.

Το CloudStore εντάσσεται στο πλαίσιο G-Cloud, ένα έργο με προϋπολογισμό 60 εκατ. λίρες, και αποτελεί ένα πρώτο δείγμα του τι αντιλαμβάνεται το βρετανικό δημόσιο ως πληροφοριακό σύστημα του 21ου αιώνα.

Η αγορά υπηρεσιών θα είναι γρηγορότερη, ευκολότερη και φθηνότερη για το δημόσιο. Το CloudStore, το οποίο και επιτρέπει την άμεση σύγκριση τιμών μεταξύ των διαφορετικών προμηθευτών, αυξάνει τις ευκαιρίες επιλογής μικρότερων προμηθευτών, αλλά και τη διαφάνεια για όλους τους εμπλεκόμενους.
Οι εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο CloudStore ποικίλουν από πολυεθνικές όπως η SAP, η Hitachi Data Systems και η Microsoft, μέχρι μικρότερες βρετανικές εταιρείες.

Ο CEO και ο CFO ενός φορέα του δημοσίου που θα χρειαστεί να αγοράσει υπηρεσίες cloud έχει πλέον την ευχέρεια να ρωτήσει για ποιο λόγο καλείται να πληρώσει ένα ποσό Α όταν ο ανταγωνιστής το διαθέτει σε χαμηλότερη τιμή, αφού έχει άμεσα στη διάθεσή του όλες τις σχετικές τιμές και τα ονόματα των εταιρειών που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες.

Περισσότερες από 300 εταιρείες υπέβαλαν 1.700 υπηρεσίες κατά το πρώτο στάδιο δημιουργίας του σχετικού καταλόγου. Οι προσφορές αυτές επιβεβαιώθηκαν, αξιολογήθηκαν ως προς την ασφάλειά τους και ανέβηκαν στο CloudStore μέσα σε διάστημα τριών περίπου μηνών.

Το ίδιο το CloudStore ως υπηρεσία βασίζεται στο Cloud και συγκεκριμένα στο Windows Azure της Microsoft.