Η επέκταση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενή σε όλες τις κλινικές και τα ιατρεία του Νοσοκομείου με πλήρη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα LIS, PACS και RIS αποτελεί ένα από τα έργα που απασχολεί αυτήν την περίοδο το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών.

Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος είναι ένα έργο που κτίζεται σιγά-σιγά, με το LIS (Laboratory Information System) να βρίσκεται στο 90-95% της υλοποίησής του, ενώ στο PACS (Picture Archiving & Communication System) και στο RIS (Radiological Information System) προσθέτονται σταδιακά αρκετά ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα (modalities), σύμφωνα με τα όσα δηλώνει στο NetFAX o Δρ. Βασίλης Αγγελίδης, Διευθυντής Πληροφορικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.  Για την υλοποίηση αυτού του έργου, το Γ.Ν. Καβάλας συνεργάζεται με τις εταιρείες Orco (Ιατρικός Φάκελος ERP), την CCS (Computer Control Systems) όσον αφορά τα συστήματα LIS, RIS, Αιμοδοσία και με την Siemens όσον αφορά το σύστημα PACS.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα IT Projects που έχουν υλοποιηθεί και έχουν βελτιώσει σημαντικά τις εσωτερικές διαδικασίες του νοσοκομείου περιλαμβάνεται η εφαρμογή λίστας χειρουργείου  ,η οποία αναπτύχθηκε εσωτερικά, όπως και το έργο διασύνδεσης του ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών). «Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα APIs του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ, και να αυξήσουμε όσο δυνατό την διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος όχι μόνο στο εσωτερικό του Νοσοκομείου αλλά και με εξωτερικούς φορείς Υγείας. Για παράδειγμα , οποιαδήποτε εξέταση παραγγέλλεται από το ΤΕΠ χωρίς να επιβαρύνεται σημαντικά ο χρόνος του θεράποντα ιατρού δημιουργείται αυτόματα τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα το αντίστοιχο Ηλεκτρονικό Παραπεμπτικό, γεγονός το οποίο αυξάνει τα δυνητικά έσοδα του νοσοκομείου» σημειώνει ο Β. Αγγελίδης. Το έργο διασύνδεσης του ΤΕΠ σχεδιάστηκε εσωτερικά, ενώ υλοποιήθηκε από την εταιρεία CCS.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα έχει προγραμματιστεί το έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, με τη Διεύθυνση Πληροφορικής να έχει καταρτίσει τις τεχνικές προδιαγραφές και να βρίσκεται αυτή την περίοδο στη φάση διερεύνησης της αγοράς. Πρόκειται για ένα project που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2018, το οποίο θα συνδυαστεί με τις ψηφιακές υπογραφές, τη δημιουργία ψηφιακού φακέλου εργαζομένων και την εναρμόνιση με το GDPR, με απαραίτητη προϋπόθεση τον εναρμονισμό με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου.

Όσον αφορά το GDPR, ολοκληρώθηκε ήδη ο κανονισμός λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, ο κώδικας δεοντολογίας Επιστημών Πληροφορικής στην Υγεία και οριοθετήθηκαν τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τη διοίκηση του Νοσοκομείου για πλήρη εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα όσο αφορά το Πληροφοριακό Σύστημα – έπονται τα επόμενα βήματα. «Μελετούμε, επίσης, την επίδραση της διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων του νοσοκομείου τόσο στην αποδοτικότητα των χρηστών όσο και του οργανισμού» αναφέρει ο Β. Αγγελίδης, συμπληρώνοντας ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση στο χώρο ενός δημόσιου νοσοκομείου είναι να αλλάξεις τη νοοτροπία και τον τρόπο εργασίας των διαφορετικών εργασιακών ομάδων που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο».