Και αν η παγκόσμια ιατρική κοινότητα δεν μπορεί να συμφωνήσει στο τι είναι πιο επικίνδυνο: η νέα γρίπη ή το καινούργιο εμβόλιο για τη νέα γρίπη, για την κοινότητα του IT τα πράγματα είναι πιο απλά. Τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από την ελλιπή προστασία των δεδομένων

Πολλοί και διάφοροι κίνδυνοι μπορούν να θέσουν την επιχείρησή σας εκτός λειτουργίας για μέρες, αλλά σε ένα άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον ακόμα και τέσσερις ώρες διακοπής μπορούν να αποδειχτούν μοιραίες. Για αυτό το λόγο, ο σχεδιασμός των εταιρειών σε σχέση με το recovery management θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από απλώς το «χειρότερο πιθανό σενάριο».

Οταν αναπτύσσουν στρατηγικές προστασίας δεδομένων, οι οργανισμοί Πληροφορικής αντιμετωπίζουν συνήθως το εξής πρόβλημα: υπερβολικά μεγάλος όγκος δεδομένων, πάρα πολλές εφαρμογές, και λίγος χρόνος για να γίνει backup και restore στα πάντα. Το recovery management έρχεται να προσφέρει μία διαφορετική προσέγγιση στην επίλυση αυτού του προβλήματος – μία προσέγγιση που έχει την προοπτική να προστατεύσει οποιοδήποτε όγκο δεδομένων και να ανακτήσει αυτά τα δεδομένα σχεδόν ακαριαία εφόσον και όποτε χρειαστεί.

Για τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις βάσεις δεδομένων, μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποτρέψει τη διαφθορά των δεδομένων και τις επιθέσεις ιών που μπορεί να επιφέρουν διακοπή στις λειτουργίες της εταιρείας για ώρες ή για μέρες. Για την επιχείρηση, αυτή η προσέγγιση μπορεί να σημαίνει συνεχή πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για αναλύσεις, αποφάσεις και ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Η έννοια/ το concept του recovery management ξεπερνάει το πλαίσιο του backup και της αποκατάσταση (restore), προκειμένου να προσφέρει έναν αποδοτικό τρόπο για την προστασία των δεδομένων και να συμβάλει στη διασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας. Με άλλα λόγια, το recovery management είναι μια καινούργια, στρατηγική προσέγγιση για την προστασία των δεδομένων, η οποία εστιάζει στη γρήγορη, αξιόπιστη ανάκτηση /ανάκαμψη ως τον υπέρτατος στόχο όλων των ενεργειών προστασίας. Συνδυάζει backup, αντιγραφή (replication), συνεχή προστασία δεδομένων (continuous data protection), analytics και reporting, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης σε μία ενοποιημένη λύση.

Change is in the air
Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η TheInfoPro, με τη χορηγία της CA σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ιαπωνία και Βραζιλία, στην ερώτηση «Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το παρακάτω: “Θα εξετάζατε να αλλάξετε την τρέχουσα backup λύση που χρησιμοποιείτε με μία που ενοποιείται με τη λύση replication της εταιρείας;”», σχεδόν το 70% των συμμετεχόντων σε αυτή συμφώνησαν με τη δήλωση.

Η απάντηση αυτή είναι αξιοσημείωτη αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι κάτι λιγότερο από το 80% δήλωσε πολύ σίγουρο ή σίγουρο στην ερώτηση «Πόσο σίγουροι είστε ότι θα μπορέσετε να ανακτήσετε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα backup λύση σας;». Με άλλα λόγια, παρόλο που ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων εξέφρασαν τη σιγουριά τους και την εμπιστοσύνη τους ως προς τις λύσεις και τα backup συστήματα που χρησιμοποιούν, ένα σχεδόν εξίσου μεγάλο ποσοστό θα εξέταζε την πιθανότητα να μεταβεί σε μία περισσότερο ενοποιημένη και ολοκληρωμένη λύση.

Ακολούθως, στο ίδιο ύφος, ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμοι να αξιοποιήσουν έναν άλλο πάροχο στο κομμάτι του replication και recovery. Από τη στιγμή που η συνολική προθυμία τόσων πολλών εκ των συμμετεχόντων στην έρευνα να αλλάξουν, αποτελεί μια μικρή έκπληξη, το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα ήταν αυτό που θα τους παρακινούσε;

Οταν ρωτήθηκαν ποιο είναι αυτό το «όριο πόνου» της ενοποίησης που θα τους έπειθε να αλλάξουν κατασκευαστή backup λογισμικού, η απάντηση ήταν: η ενοποιημένη συνεχής προστασία δεδομένων με backup και η ενοποιημένη αντιγραφή (replication) με backup. Εχει αυτή η ενθουσιώδης προθυμία για καλωσόρισμα και αποδοχή της αλλαγής επιχειρηματική ή ΙΤ λογική;


Η σημασία του recovery management
Η απάντηση είναι μάλλον καταφατική. Στο σημερινό δικτυακό περιβάλλον, ένα σημαντικό ποσοστό (γύρω στο 60%) των backups απλώς δεν ολοκληρώνονται επιτυχώς. Αυτό σημαίνει ότι σπαταλιέται πολύτιμος χρόνος και πόροι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων backup. Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόμενο πολλές εταιρείες να μην ελέγχουν ποτέ τα εφεδρικά δεδομένα ή τις διαδικασίες ανάκτησης. Μπορούν τα δεδομένα να ανακτηθούν; Πόσο θα χρειαστεί αυτό για να γίνει; Θα είναι χρησιμοποιήσιμα τα ανακτημένα δεδομένα; Συχνά, τα ερωτήματα αυτά μένουν αναπάντητα…

Ακόμα και όταν η backup τεχνολογία λειτουργεί σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα, συχνά δεν μπορεί να κλιμακωθεί ή να προσαρμοστεί στις αλλαγές των επιχειρηματικών απαιτήσεων και της υποδομής των δικτύων. Ενα μοντέλο προστασίας των δεδομένων που εστιάζει στην εφεδρεία, δεν είναι πια αρκετό καθώς δεν είναι αρκετά «σβέλτο» ή ευέλικτο να αντιμετωπίσει τη συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του να «επιχειρείς» σε έναν always-on ψηφιακό κόσμο.

Σήμερα, την απάντηση στο παραπάνω πρόβλημα, σύμφωνα με αναλυτές, έρχονται να δώσουν τα μοντέλα προστασίας των δεδομένων που έχουν ως κεντρικό άξονα την ανάκτηση (recovery), αφού αντιμετωπίζουν το θέμα μέσα από μια ευρύτερη και πιο ολιστική θεώρηση της προστασίας των δεδομένων – μια προσέγγιση ανεξάρτητη από συγκεκριμένες λειτουργικές τεχνολογίες. Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης της προστασίας δεδομένων που προσδίδει μετρήσιμα οφέλη.

The next best thing
Οι κλασικές προσεγγίσεις για την προστασία των δεδομένων είναι πολλά πράγματα, και ίσως για αυτό, στις περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις, αν όχι όλες, λείπει μία ενιαία στρατηγική. Οι τεχνολογίες για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβάνουν backup, replication και Continuous Data Protection – τις ίδιες δηλαδή ακριβώς τεχνολογίες πάνω στις οποίες βασίζεται και το recovery management. Ωστόσο, με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις προκύπτουν silos και περιορισμοί.

Η έμφαση με κάθε διαφορετική τεχνολογία δίνεται στην προστασία των δεδομένων μιας συγκεκριμένης database ή εφαρμογής, ενώ το καταληκτικό σημείο στην πραγματικότητα είναι το backup. Αυτό που στην πραγματικότητα, όμως, λέει το recovery management είναι ότι οι τεχνολογίες προστασίας δεδομένων είναι απλώς το μέσο. Η ικανότητα ανάκτησης της σωστής πληροφορίας, τη σωστή στιγμή, εύκολα και αξιόπιστα είναι ο τελικός στόχος που θα πρέπει να καθοδηγήσει όλες τις τακτικές αποφάσεις (ότι αφορά δηλαδή στις τεχνολογίες προστασίας δεδομένων, στο storage, το hardware, τη διαχείριση λογισμικού, κ.λπ.) που πρέπει να ληφθούν.

Φυσικά, χωρίς τις τεχνολογίες προστασίας δεδομένων δεν θα υπάρχουν δεδομένα να ανακτηθούν και κατ’ επέκταση η διαχείριση αυτής της ανάκτησης. Το recovery management χρησιμοποιεί συνεργατικά τις τεχνολογίες backup, replication και CDP προκειμένου να εφαρμόσει τα σωστά επίπεδα προστασίας της πληροφορίας με βάσει την επιχειρηματική της αξία.

Τα οφέλη του recovery management
Το recovery management παρέχει πραγματικά και απτά οφέλη τα οποία θα προσδώσουν στον οργανισμό μεγαλύτερη σιγουριά για τις δυνατότητες ανάκτησης των δεδομένων, ανεξαρτήτως των λοιπών συνθηκών και συγκυριών:
· Ευθυγράμμιση υποδομών Πληροφορικής και επιχειρηματικών στόχων και επιδιώξεων
· Βελτιστοποίηση της προστασίας των κεφαλαίων γνώσης της εταιρείας
· Ταχύτητα, ευκολία και σιγουριά στην ανάκτηση εφαρμογών και δεδομένων
· Ολοκλήρωση και διαχείριση ανόμοιων τεχνολογιών
· Εξάλειψη της ανάγκης για «ξήλωμα και αντικατάσταση»
· Μείωση του συνολικού κόστους κτήσης
· Μείωση δαπανών που σχετίζονται με τη συντήρηση, διατήρηση, υποστήριξη και διαχείριση
· Ανταπόκριση σε πιο δυναμικά Service Level Agreements.