Μέσα στην επόμενη δεκαετία, το χάσμα ανάμεσα στην Επιχειρηματική Ευφυΐα και τη Στήριξη Αποφάσεων θα αρχίσει να γεφυρώνεται.

Παρόλο που η υπόσχεση της καλύτερης λήψης αποφάσεων είναι η κυρίαρχη κινητήρια δύναμη της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI) και της διαχείρισης απόδοσης, οι πληροφορίες που δίνουν τα συστήματα ΒΙ και άλλοι συντελεστές αποφάσεων σπάνια ενώνονται για επιχειρηματικές αποφάσεις. Η έρευνα της Gartner περιγράφει τους τρόπους που η αναβίωση την έννοιας των συστημάτων αποφάσεων θα επιτρέψει στους οργανισμούς να ακολουθήσουν μια πιο εμπειρική, λογική, διαφανής και ανώτερου επιπέδου διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Εν αρχή είναι η Πληροφορική
Παρά το γεγονός ότι ανάλογη διαθεσιμότητα πληροφοριών με τη σημερινή δεν είχε προϋπάρξει ποτέ, η τελευταία δεκαετία υπέφερε από αρκετές ατελείς αποφάσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Δεν αρκεί η παροχή απεριόριστης πρόσβασης σε πληροφορίες και να αναμένει κανείς ότι ως αποτέλεσμα θα λαμβάνονται καλές αποφάσεις. Πλείστοι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο καλά οι οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων, ωστόσο είναι εμφανές ότι τα συστήματα πληροφοριών έχουν σημαντική επίδραση.

Πάνω σε αυτό το σκεπτικό, η Gartner έχει γράψει πολλές αναφορές -ανάμεσά τους και αυτή- που περιγράφει το πώς η κοινότητα της Πληροφορικής -τόσο οι πάροχοι όσο και οι χρήστες- μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων την επόμενη δεκαετία.

Οι βασικές ρυθμίσεις
Με το σκληρό παγκόσμιο οικονομικό κλίμα να οδηγεί σε μια καθολική αύξηση συμμόρφωσης, σε απαιτήσεις διαφάνειας, σε πιέσεις μείωσης κόστους, και ιδίως σε μια μείωση των ταξιδίων, είναι εμφανές ότι τα διευθυντικά στελέχη και οι αναλυτές όλων των οργανισμών, θα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για ένα virtual περιβάλλον στη λήψη αποφάσεων. Αυτό το περιβάλλον θα τους επιτρέψει να συνεργαστούν σε συζητήσεις εξ’ αποστάσεως, να ενσωματώσουν τις σχετικές αναλύσεις ΒΙ και να εξερευνήσουν και να κερδίσουν την ομοφωνία όσον αφορά τα pros και τα cons των εναλλακτικών οδών.

Γι’ αυτό το λόγο, την επόμενη δεκαετία και παραπέρα, τόσο οι οργανισμοί όσο και ο κλάδος του software θα χρειαστεί να παραδώσουν μια ποικιλία από διαφορετικούς τύπους συστημάτων λήψης αποφάσεων, προκειμένου να απαντήσουν σε αυτές τις ανάγκες.

Η διαφάνεια των αποφάσεων
Καθώς οι διεθνείς αγορές και οι επεκτεινόμενες επιχειρήσεις όλο και περισσότερο εμπλέκονται η μία με την άλλη, η λήψη αποφάσεων που βασίζεται στο ένστικτο ή στην εμπειρία μπορεί να εναποθέσει τεράστιο ρίσκο σε μια επιχείρηση. Η διαφάνεια όσον αφορά τους τρόπους και τους λόγους που λαμβάνεται μια απόφαση, γίνεται όλο και πιο σημαντική, όχι μόνο για να εξετασθούν τα λάθη του παρελθόντος, αλλά και για να μάθει και να εξελιχθεί κανείς μέσα από τις επιτυχείς αποφάσεις.

Απειρες μικρές και μεγάλες αποφάσεις χάνονται κάθε μέρα – τα παραδείγματά τους είναι απεριόριστα και κοινά σε όλους: «σε ποια πελατειακά τμήματα πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις και προσφορές;», «πρέπει να αυξήσουμε “αυτό το προϊόν” στη νέα μας επιχειρηματική επένδυση;», «πρέπει να προσλάβουμε περισσότερο προσωπικό;», «ποια νέα χαρακτηριστικά πρέπει να προσθέσουμε στο προϊόν μας;», «ποια είναι τα καλύτερα launch venues και δραστηριότητες για το νέο μας προϊόν;», και «ποιο πρέπει να είναι το νέο forecast σύμφωνα με την ανάλυση διακυμάνσεων;».

Επομένως, είναι σαφές ότι η σωστή λήψη αποφάσεων έχει τεράστια βαρύτητα σήμερα. Ανάμεσα στα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των βελτιστοποιημένων αποφάσεων είναι τα εξής:

 • Είναι διαφανείς. Μπορείς να βασιστείς στους ανθρώπους ότι τις έλαβαν.
 • Η κατάσταση κατανοείται με ακρίβεια και η δράση είναι ταχύτατη.
 • Οι λήπτες αποφάσεων συλλέγουν μια ποικιλία απόψεων ώστε να εκπαιδεύονται στις πρακτικές προεκτάσεις ανάμεσα στη σωστή και τη λάθος απόφαση.

Το IDA και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες
Η τάση για βελτιστοποιημένες αποφάσεις έχει ξεκινήσει, με την ανάδειξη και πρώιμη υιοθέτηση συστημάτων υποστήριξης IDA. Εκεί, οπού το BI είναι εμπεδωμένο στις εφαρμογές – μαζί με τους επιχειρηματικούς κανόνες για λειτουργικές, υψηλά προβλεπόμενες, άριστα δομημένες, επαναλαμβανόμενες και αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Η έγκριση δανείων, η επισήμανση απάτης, οι real-time προσφορές από το Διαδίκτυο και η δυναμική τιμολόγηση είναι παραδείγματα αποφάσεων που στηρίζονται στις εφαρμογές IDA.

Ωστόσο, ενώ οι λειτουργικές αποφάσεις μπορούν να βελτιστοποιηθούν από το IDA, η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα στελέχη και τους εργαζόμενους γνώστες είναι κυρίως manual. Αυτή η μη αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργεί μια ευκαιρία στην αγορά για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων που συνδέουν:
α. τις καλύτερες πρακτικές για λήψη αποφάσεων, και
β. το ΒΙ, προκείμενου να προσφέρουν ένα περιβάλλον για καινοτομικές, περίπλοκες, υψηλής αξίας, στρατηγικές αποφάσεις.

Υποστήριξη και υπευθυνότητα
Η Gartner προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, οι τεχνολογίες και οι επιχειρηματικές πρακτικές με τα νέα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων πρέπει να παρέχουν περιβάλλοντα που λαμβάνουν αποφάσεις μέσα από συνεργασία – που φέρνουν τους λήπτες αποφάσεων, αυτούς που τις επηρεάζουν, και τις πληροφορίες, μαζί.

Ετσι, θα καταφέρουν να παίρνουν καλύτερες, «στεγανές» αποφάσεις με μεγάλο βαθμό διαφάνειας. Οι οργανισμοί θα πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία για μια αλλαγή κουλτούρας, και να προετοιμαστούν για ρυθμιστικές και top-down πιέσεις για να υποστηρίξουν την πιο διαφανή λήψη αποφάσεων. Την ίδια στιγμή, οι οργανισμοί πρέπει να αρχίσουν να αναγνωρίζουν ευκαιρίες για να πιλοτάρουν την ευφυή αυτοματοποίηση αποφάσεων που υπάρχει εντός της εταιρείας, τη λήψη αποφάσεων μέσα από συνεργασία και τα συστήματα υποστήριξής τους – όλα αυτά, βέβαια, μέχρι να γίνουν διαθέσιμες οι out-of-the-box λύσεις.

Η Gartner προτείνει:

 • Αναγνώριση των ευκαιριών για την καθοδήγηση διαφορετικών τύπων υποστήριξης αποφάσεων με τη δημιουργία μιας απογραφής που κατηγοριοποιεί τις κυρίαρχες αποφάσεις. Μέσα από αυτό, μπορεί κανείς να αποκομίσει πολλά, χάρη στην αυτοματοποίηση, τη μεγαλύτερη διαφάνεια, και τη στρατηγική εγκατάσταση κοινωνικού software.
 • Παρακολουθήστε τη διαφάνεια των αποφάσεων και των απαιτήσεων γνωστοποίησης που μπορεί να αναδειχθούν μέσα από τις πρωτοβουλίες των ρυθμιστικών αναδιαρθρώσεων, που θα επιταχύνουν την ανάγκη για ανάπτυξη λύσεων.
 • Ξεκινήστε μια μεταμόρφωση κουλτούρας στην εταιρεία. Η βελτίωση των αποφάσεων ως μια ουσιαστική αρμοδιότητα και η δημιουργία μιας κοινής επιχειρηματικής ορολογίας, θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση της αλλαγής στην κουλτούρα.
 • Οι πάροχοι οφείλουν να αναγνωρίζουν την ενδεχόμενη εξέλιξη του software BI ως ένα προϊόν που θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη αυτού προκειμένου να σχεδιάσει συστήματα λήψης αποφάσεων νέας γενιάς. Αναπτύσσοντας μια δομή κόστους που παραδίδει software λήψης αποφάσεων σε χαμηλό κόστος, θα μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς μεγάλη πελατειακή επένδυση.

Σημεία-Κλειδιά

 • Τις περισσότερες φορές που έχει αναπτυχθεί ΒΙ, δίνεται έμφαση στην ανάλυση των πληροφοριών που θα στηρίξουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, δεν συνδυάζεται με αυτή καθ’ αυτή την απόφαση, το αποτέλεσμα αυτής, τις καλύτερες εφαρμογές της, ή των σχετικών νεωτερισμών στη διαδικασία λήψης της. Αυτό υποβιβάζει την ποιότητα και διαφάνεια των αποφάσεων.
 • Η οικονομική κρίση, πιθανότατα θα επιφέρει πιέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο στους τρόπους που οι οργανισμοί λαμβάνουν αποφάσεις.
 • Θα απαιτηθεί από μια ποικιλία συστημάτων να υποστηρίξουν διαφορετικούς τύπους αποφάσεων, κάποιες πιο ad hoc και μέσα από συνεργασία, και άλλες πιο αυτοματοποιημένες, που βασίζονται στις διαδικασίες.
 • Μέχρι να βρεθούν οι ευρηματικές και πρωτότυπες λύσεις την επόμενη δεκαετία, οι οργανισμοί που βιώνουν έντονη πίεση για να παρέχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, στη διοίκηση και στη διαφάνεια, πρέπει να σχεδιάσουν και να δομήσουν ειδικές, εξατομικευμένες λύσεις.