Το Υπουργείο Οικονομικών κατακύρωσε τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το «έργο 450 συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για το χρονικό διάστημα από 1/7/2013 έως 31/12/2013.

Το συνολικό τίμημα του έργου δεν θα ξεπεράσει τις 50.000 ευρώ.